Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Elevveileder - søknadsfrist 4. juli

Publisert: 14.06.2019 08:23:44

​Vi har ledig inntil tre stillinger som elevveileder på Innbygda skole fra 1. august.

Trysil kommune vil ha:

 • Barn og unge som mestrer språket, vennskapet og kroppen
 • Barn og unge som tør, vil og kan i et lekende lokalmiljø
 • Voksne som ser, som viser vei, som rekker ut ei hånd og som skyver de unge fremover

Dette er den overordnede målsettingen for oppvekstmodellen i Trysil kommune, som alle som jobber med barn og unge skal forholde seg til.

Alle barn i skolen har krav på individuell oppfølging. Godt kvalifisert personale – lærere og elevveiledere – som sammen kan gi hvert enkelt barn det optimale er viktig for å lykkes. Skolen trenger elevveiledere for elever med spesielle behov, men også som veiledere for barn i undervisningssituasjonen, friminutt og SFO.

Det er behov for elevveiledere med ulik kompetanse og egenskaper. Dette for å styrke kvaliteten på barns totale tilbud og for å gjøre elevveiledernes oppgave mer målrettet.

Vi har nå totalt seks ledige stillinger som elevveileder ved Innbygda skole. Det kan bli flere ledige elevveilederstillinger ved andre skoler som følge av interne overføringer og endrede behov.

 Stilling Elevveileder på Innbygda skole
Stillingstype/-prosent ​Inntil tre stillinger, 70-100 % fast
Søknadsfrist 4. juli 2019
Arbeidsoppgaver ​Følge enkeltelever gjennom skoledagen og på SFO
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Søkere uten fagbrev, men med relevant erfaring kan bli vurdert
Vi ønsker en medarbeider som er
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Tålmodig
 • God teamarbeider
 • Kommunisere godt med foresatte
 • Omsorgsfull
 • Viser tydelig ledelse

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • En spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet ​Grunnskolen i Trysil har følgende kommunale skoler: Trysil ungdomsskole, Innbygda barneskole, Jordet skole og Vestre Trysil skole.
Innbygda skole er den største av barneskolene og ligger i Trysil sentrum. Skolen har i dag cirka 310 elever fordelt på 16 klasser. I tillegg har skolen et godt utbygd SFO-tilbud. Skolen har gode tradisjoner med et stabilt og motivert personale.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.

For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson(er) ​Rektor Staffan Bergquist, tlf. 488 98 620
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 05.07.2019 00:54:21