Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Bibliotekar - søknadsfrist 5. juni

Publisert: 15.05.2019 14:50:00

​Deltidsstilling som bibliotekar på Trysil folkebibliotek er ledig fra 1. august.

​Trysil folkebibliotek holder til i egne lokaler i Trysil sentrum og er bygdas hjerte – fylt med opplevelser og inspirasjon! Det er et meråpent bibliotek, og de ansatte jobber med ulike arrangementer som befester biblioteket som kulturarena, debattarena og møteplass.

Våre mål er å øke leselyst og lesekompetanse, formidle litteratur og kunnskap til hele Trysils befolkning.

 

 Stilling Bibliotekar på Trysil folkebibliotek
Stillingstype/-prosent ​Fast 40 %
Søknadsfrist 5. juni 2019
Arbeidsoppgaver

​Den som får stillingen, skal:

 • bidra til økt åpningstid på biblioteket.
 • bidra til et bredere tilbud til skoler og barnehager.
 • arbeide med bibliotekets digitale kommunikasjonskanaler.
 • inngå i bibliotekets turnus med noe kvelds- og lørdagsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Primært bibliotekarutdanning, men annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes.
 • Det er ønskelig med bakgrunn fra formidling/digital informasjon
Personlige egenskaper
 • Serviceorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • God digital kompetanse

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • en spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • od offentlig tjenestepensjon.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

Andre opplysninger
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Arbeidstakere som fortsatt skal være bosatt i utlandet, må legge fram nødvendige skatte- og trygdeopplysninger fra sitt hjemland (grensegjenger/A1) før tiltredelse.

For søkere med utenlandsk utdanning må NOKUT-/Udir-godkjenning legges fram før tilbud om stilling kan gis. I stillinger med krav til autorisasjon må norsk autorisasjon foreligge før tilbud om stilling kan gis. Husk at saksbehandlingstiden kan være lang både i ditt hjemland og hos norske myndigheter.
Kontaktperson Biblioteksjef Tone Odden, tlf. 62 45 77 75, tood@trysil.kommune.no
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.

For din egen trygghet, og for at du skal være sikker på at søknaden kommer fram, sørg alltid for at adressen i nettleseren starter på https://kommune24-7.no/ når du sender inn din søknad til oss.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 600 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 06.06.2019 00:53:54