Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Barneveileder i barnehagen - søknadsfrist 30. oktober

Publisert: 09.10.2019 15:00:00

​Vi trenger barneveiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget og tilkallingsvikarer for barneveiledere.

​Trysil kommune ønsker at våre barn og unge skal bli hele mennesker. Vi beskriver de slik i oppvekstmodellen Onga i Trysil:

 • De har lært seg å handle på en klok måte i møte med andre.
 • De har opplevd voksne med omsorg – og voksne som har sett.
 • De har opplevd vennskap og hatt noen å leke og være sammen med.
 • De har fått lov til å leke og skape.
 • De har lært å lære - og har blitt glad i å lære.
 • De har opplevd mestring på ulike arenaer.
 • Onga i Trysil har fått lov til å stå på en scene.
 • De har livslyst – og har opplevd et positivt fellesskap.


Vi har disse ledige stillingene som barneveiledere:

 1. Barne- og ungdomsarbeiderfaget:
  • Vikariat 80 % fra november til juni 2020 med mulighet for forlengelse i Nybergsund barnehage, eventuelt Østby barnehage, avhengig av interne overføringer
  • Midlertidig i inntil 80 % stilling fra november til cirka april 2020 i Jordet barnehage
  • Andre stillinger som måtte bli ledig fram til 1.2.2020
 2. Tilkallingsvikarer etter behov ved fravær
 Stilling Barneveileder i barnehagen
Stillingstype/-prosent ​Vikariat 80%, midlertidig inntil 80% og tilkallingsvikar
Søknadsfrist 30. oktober 2019
Arbeidsoppgaver
 • Ha fokus på barnas behov
 • Ta ansvar for at barna opplever trygghet og glede i hverdagen
 • Være tilstede i barnas lek, både som deltaker og observatør
 • Oppmuntre barna til selvstendighet og ha omsorg for hverandre
 • Veilede barna til selv å løse konflikter og sette egne grenser
 • Bidra til barns utfoldelse og mestring
 • Være i kontakt med foreldre/foresatte
 • Delta i daglig rutine
Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Søkere med relevant praksis fra barnehage og grunnskole kan bli vurdert
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, jf. krav i barnehageloven § 18 a
 • Personlig egnethet er viktig – vi trenger fagarbeider/barneveileder som:
  • trives med aktive barn både inne og ute, er fleksible, omsorgsfulle og lekne
  • liker og mestrer utfordringer og er åpne for veiledning med mer
Vi kan tilby
 • Spennende og utviklende stillinger i våre barnehager!
 • Gode arbeidsvilkår
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet Virksomhetsområdet Barnehagene omfatter seks kommunale barnehager.
Barnehagenes driftsform og størrelse varierer; med to 3-avdelings barnehager i sentrum og øvrige barnehager i grendene i Trysil.
Andre opplysninger
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

Barnehagene i Trysil trenger flere mannlige medarbeidere! Menn oppfordres til å søke. Etter forskrift om særbehandling kan mannlige søkere gis fortrinn til stilling ved tilnærmet like kvalifikasjoner.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Barnehagesjef Berit Helen Haget tlf. 47 47 34 05
Søknad

Merk at det er to skjemaer - ett for barneveiledere og ett for tilkallingsvikarer for barneveiledere.
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 680 årsverk fordelt på i overkant av 780 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 31.10.2019 00:52:28