Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Barnehagestyrer - søknadsfrist 24. januar

Vi har ledig to hele faste stillinger som barnehagestyrer.

Trysil kommune ønsker at våre barn og unge skal bli hele mennesker. Vi beskriver de slik i oppvekstmodellen Onga i Trysil:

 • De har lært seg å handle på en klok måte i møte med andre.
 • De har opplevd voksne med omsorg – og voksne som har sett.
 • De har opplevd vennskap og hatt noen å leke og være sammen med.
 • De har fått lov til å leke og skape.
 • De har lært å lære - og har blitt glad i å lære.
 • De har opplevd mestring på ulike arenaer.
 • Onga i Trysil har fått lov til å stå på en scene.
 • De har livslyst – og har opplevd et positivt fellesskap.

Barnehagene i Trysil har ledige stillinger:

 1. Nysted barnehage: Styrer 100 % fast stilling ledig fra 1.4.2019
 2. Vestre Trysil barnehage: Styrer 100 % fast stilling med snarest tiltredelse. Stillingen har delt ansvar som styrer/pedagogisk leder
 3. Andre stillinger som styrer som kan bli ledig som følge av endrede behov, interne overføringer med mer

Søkere bes prioritere sine ønsker.

 

 Stilling Barnehagestyrer / Barnehagene
Stillingstype/-prosent ​100 % fast
Søknadsfrist 24. januar 2019
Arbeidsoppgaver ​Styrers ansvars- og arbeidsområder omfatter i tillegg til personal- og pedagogisk ledelse også faglige, økonomiske og administrative oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • For stillingene kreves godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, ev. norsk godkjenning i henhold til forskrift
  Barnehageloven åpner for at andre med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse også kan søke.
 • For styrerstillingen er tilleggsutdanning og/eller praksis innen administrasjon og ledelse ønskelig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt, jf. satsingsområdene i Oppvekstmodellen
  Søkere med annet morsmål enn norsk må ha bestått Bergenstesten eller nivå B2, jf. forskrift
 • Beherske data som verktøy
Vi ønsker styrere som
 • Vil, tør og kan lede
 • Er faglig sterke, reflekterte og engasjerte
 • Har gode lederegenskaper, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Ser helhet og sammenhenger og kommuniserer godt
 • Er god på relasjon i møte med barn, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • Spennende og utviklende stillinger i våre barnehager!
 • Gode arbeidsvilkår
 • God offentlig tjenestepensjon
Om tjenestestedet Virksomhetsområdet Barnehagene omfatter seks kommunale barnehager.
Barnehagenes driftsform og størrelse varierer; med to 3-avdelings barnehager i sentrum og øvrige barnehager i grendene i Trysil.
Andre opplysninger
Lønn etter tariff.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.
Kontaktperson(er) ​Barnehagesjef Berit Helen Haget tlf. 47 47 34 05
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

Barnehagene i Trysil trenger flere mannlige medarbeidere! Menn oppfordres til å søke. Etter forskrift om særbehandling kan mannlige søkere gis fortrinn til stilling ved tilnærmet like kvalifikasjoner.

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 580 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 25.01.2019 00:52:10