Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Avdelingsleder i hjemmetjenesten - søknadsfrist 30. september

Publisert: 05.09.2019 14:00:00

​Fra 13. januar 2020 er stillingen som avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 3 ledig.

​Er du opptatt av faglig utvikling, nasjonale føringer og hverdagsmestring? Brenner du for demensomsorgen, god faglig standard og velstrukturerte hjemmetjenester? Er du bidragsyter til et godt arbeidsmiljø?

Hvis du har lyst til å lede deler av eldreomsorgen og være en del av enhetens lederteam, da er du kanskje den vi leter etter.

 

 Stilling Avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 3
Stillingstype/-prosent ​Fast 100 %
Søknadsfrist 30. september 2019
Vi ønsker en leder som kan
 • ​lede og administrere avdelingen slik at tjenestemottaker får nødvendige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og med rett kompetanse.
 • være ansvarlig for at tjenestene er i samsvar med lover, forskrifter og andre sentrale og interne bestemmelser.
 • bidra til utvikling av tjenestene.
 • bruke avdelingens samlede ressurser best mulig.
Kvalifikasjoner  ​
 • ​Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ledererfaring og lederkompetanse er ønskelig.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til nytenking og initiativtaking
 • Ønskelig med erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Kunnskap om hovedavtalen, tariffavtalen og arbeidsmiljøloven er en fordel
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir
Trysil kommune kan tilby
 • en spennende lederstilling med utvikling av hjemmetjenester i fokus.
 • et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og medarbeidere.
 • lønn etter avtale.
 • god offentlig tjenestepensjon.
Om tjenestestedet ​Enhet for hjemmetjenester består av fire avdelinger; avdeling 1, 2, 3 og 4.

Avdeling 3 har stort fokus på demensomsorg og har ansvar for tjenestetilbudet i bofellesskap, trygde- og omsorgsboliger samt dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt. Demensteamet som gir tjenester i hele Trysil kommune, er organisert i denne avdelingen.
Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

​Enhetsleder Britt Støa, tlf. 489 42 400, bst@trysil.kommune.no

Kommunalsjef Trygve Øverby, tlf. 474 73 005, teo@trysil.kommune.no

Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Det gjelder også eventuelle interne søkere. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Utenlandske søkere må i tillegg opplyse om oppholds- og arbeidstillatelse.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Folketallet har økt de siste årene, og vi er nå cirka 6 620 tryslinger.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

Vi har barnehagegaranti og har seks kommunale og fem private barnehager. Vi har også tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

 
 
Sist oppdatert: 01.10.2019 00:55:38