Tilbud om 4. koronavaksine

Folk over 80 år kan nå få en 4. dose med koronavaksine dersom de selv ønsker det.

Hånd med blå koronavaksine med virus bak - Klikk for stort bildeFHI vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose, men åpner for at personer over 80 år kan få tilbud om det.
For å få en 4. vaksinedose, det vil si en 2. oppfriskningsdose, må de som ønsker det:

  • ha fylt 80 år
  • ha fått tre vaksinedoser tidligere, den siste for minst fire måneder siden
  • ikke ha gjennomgått koronasykdom etter 3. vaksinedose
  • bestille time på vaksinetelefonen 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 12-15)

- Vaksineringa vil foregå på legesenteret. Aktuelle beboere på institusjon vil få tilbud om 2. oppfriskingsdose der, sier vaksinekoordinator Mette Støa Dypviken.

FHIs vurderinger

I et brev til kommunene skriver Folkehelseinstituttet dette om den fjerde vaksinedosen til eldre:

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) kom nylig med en uttalelse som er i tråd med Folkehelseinstituttets vurderinger.

EMA og ECDC sier samtidig at en ny oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år. De presiserer at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Til toppen