Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kommuneoverlegene anbefaler vaksinen

Kommuneoverlegene i Sør-Østerdal gir oss her noen fakta om koronavaksinen.

Stine Ingegjerd Berg vaksinerer Hanna Rydløv - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Hanna Rydløv håper mange gjør som henne og tar koronavaksinen. Ruth Norderhaug Hammer, Trysil kommune Kommuneoverlege Hanna Rydløv og de andre kommuneoverlegene i Sør-Østerdal ønsker å møte den uroen som flere uttrykker til koronavaksineringa. 

Vaksineringsplan

Det har vært mye fokus på det praktiske rundt når, hva og hvordan. Hver kommune har laget sin egen vaksineringsplan og er klare til å vaksinere når vaksinene kommer. Vaksineleveransene er i starten små og går som de fleste vet, først til prioriterte grupper.

Bivirkninger

Mange er urolige for bivirkninger, for at vaksinen har blitt utviklet raskt og at ny vaksineteknikk brukes. Det er naturlig at man tenker på disse tingene, og det er veldig fint hvis man kan prate om dette med pårørende, venner eller helsepersonell.

Fakta

  • Utviklingsprosessen av disse vaksinene har gått fort, ja, men det er framfor alt slik at man har effektivisert prosessen og gjort mange ting parallelt i stedet for etter hverandre. Man har blant annet en såkalt rolling rewiew som betyr at man løpende ser på all kunnskap som kommer inn og ikke bare oppsummerer etterpå. Det forkorter godkjenningsprosessen ettersom man allerede er kjent med informasjonen når beslutningen skal tas. Det er viktig å understreke at alle trinn i prosessen er gjennomgått som vanlig.
  • Teknikken (mRNA) er den ny i vaksinesammenheng, men ikke ny i medisinen. Der teknikken tidligere har blitt brukt, har den vist god effekt med lite bivirkninger. Den regnes som en sikker teknikk. Tilsetningssubstanser som ofte har blitt diskutert i andre vaksiner, er i denne vaksinen få. Vaksinen endrer ikke arvemassen og inneholder ikke virus, bare genetisk informasjon om proteiner som er virusspesifikke og som vårt immunforsvar lærer å kjenne og dermed få immunitet mot.
  • Vi vet mye om lokale og direkte bivirkninger. De er få og små. Men ettersom tid er en faktor her, så mangler vi noe informasjon om langtidseffekter. Det vi vet, er at hvis man sammenlikner risikoen for langtidseffekter av koronainfeksjon og langtidseffekter av koronavaksinen, så er risikoen ved vaksinen mindre.

Minst risikofylt

Dette koker ned til at ja, det er litt skummelt og det er en del vi ikke vet, men hva er egentlig alternativet? Vi må enten ha infeksjonen i samfunnet, eller ta vaksinen eller leve med tiltak. Av de tre alternativene, er vaksinen det minst risikofylte og beste for samfunnet.

En veg ut

Vi håper at mange tar vaksinen og gir oss en veg ut av pandemien. Den er gratis og det er frivillig å ta den. Men jo flere, jo bedre. Vi går mot lysere tider!

Til toppen