Flere bør ta fjerde dose med koronavaksine

FHI anbefaler at personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer tar en oppfriskningsdose koronavaksine. 

Tre vaksiner med blågrønt innhold peker mot tre røde koronavirus - Klikk for stort bilde

- Disse må selv ringe vaksinetelefonen 94 00 13 75 mandag-fredag kl. 12-15 og bestille seg time. Og de må ha med dokumentasjon fra lege eller liknende for å få fjerde vaksinedose. , sier vaksinekoordinator Mette Støa Dypviken. 

FHI anbefaler at det bør gå minst fire måneder siden forrige vaksinedose.

Underliggende sykdommer

Det er personer i aldersgruppa 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander som vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte 
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer 
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese) 
 • Downs syndrom 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2 
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • demens 
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • hjerneslag 
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Gravide

FHI anbefaler at også gravide følger rådene de gir til risikogruppene. 

- Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Det er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose, sier Mette.

Til toppen