Bør du ta boosterdose?

Svaret er ja dersom du vil ha gyldig koronasertifikat med ubegrenset varighet også etter at EU endret reglene for de som skal krysse landegrenser.

Sprøyte og tre hetteglass - Klikk for stort bilde
Men først og fremst er boosterdose viktig for å redusere risikoen for å bli alvorlig syk dersom du skulle bli smittet.

- Beskyttelsen etter grunnvaksinering (tidligere kalt fullvaksinering) med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset, skriver FHI.

EU-koronasertifikatet

Fra 1. februar 2022 er koronasertifikatet til grunnvaksinerte gyldig i 270 dager fra siste vaksinedose. Påvist covid-19 gir gyldig koronasertifikat i perioden fra dag 11 til dag 180. For at sertifikatet skal være gyldig etter dette, må:

 • grunnvaksinerte ta en oppfriskningsdose. Gyldigheten forlenges da uten tidsbegrensing. Påvist koronasykdom etter grunnvaksinasjon sidestilles ikke med oppfriskingsdose - da er varigheten altså 180 dager.
 • de som har hatt covid-19, enten ta en oppfriskingsdose, få påvist covid-19 en gang til eller – i land som tillater det – dokumentere negativ test.
 • Merk at noen land også krever at unge 12-17 år må ha to doser for å få gyldig koronasertifikat.

Ulike land kan ha ulike krav. Derfor er det fortsatt viktig at alle som skal ut og reise, sjekker nettsidene reopen.europa.eu.

Les mer om endringene på FHIs sider

Bør og kan

For de som ikke trenger boosterdose i forbindelse med reiser, skiller helsemyndighetene nå mellom hvilke grupper som bør ta oppfriskningsdose, og hvilke som kan få tilbud om det. Medisinskfaglige vurderinger ligger til grunn.

Disse bør ta oppfriskningsdose:

 • Alle som er 45 år eller eldre og sykehjemsbeboere
 • Alle som er 18 år og eldre og som tilhører risikogruppene
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Disse får tilbud om og kan ta oppfriskningsdose:

 • Friske personer i alderen 18-44 år

- Disse kan avbestille timen de får, eller gi beskjed på vaksinetelefonen om at de ikke ønsker boosterdosen. Men vi ønsker likevel at de takker ja, sier vaksinekoordinator Mette Støa Dypviken.

Barn og unge

 • De som er født i 2010-2016, og de som er født i 2017 og har fylt fem år, kan få både en og to doser hvis foresatte ønsker det.
  • FHI anbefaler at ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom bør ta to doser.
 • For øvrig er vaksine for de som er født i denne perioden ifølge det nasjonale vaksinasjonsprogrammet særlig aktuelt for:
  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

FHI vurderer at for disse er én dose det som gir best nytte-ulempebalanse. Hvis noen ønsker to doser, bør det gå mer enn 12 uker mellom dosene for å minske risikoen for bivirkninger.

 • De som er født i 2006-2009 kan få både en og to doser hvis de selv og foresatte ønsker det.
  • Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
  • Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som
   • har kroniske sykdommer
   • har nær kontakt med utsatte personer
   • skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppa (gjelder ikke alle land).

For å minske risikoen for bivirkninger, bør det gå mer enn 12 uker mellom dosene.

Husk samtykke

For alle under 16 år som ønsker vaksine og har to foresatte, må begge foresatte gi sitt samtykke. Det kan gjøres digitalt eller på papir skjema fra FHI. De må gi nytt samtykke for hver dose.

Slik gir du digitalt samtykke (du kan ikke gi digitalt samtykke før barnet har fått time.):

 • Åpne c19.no
 • Klikk på Bestill koronavaksinasjon.
 • Klikk på lenken Logg inn for å gi samtykke til koronavaksinasjon for barn under 16 under overskriften Samtykke fra foresatte.
 • Logg deg inn med din elektroniske ID (f.eks. BankID på mobil).
 • Oppgi barnets navn og fødselsnummer.
 • Gi ditt samtykke.

Last ned papirskjema (dette må barnet må ha med seg til vaksinetimen)

Se flere detaljer på FHIs sider 

Til toppen