Korona

Kommuneoverlegen ber oss huske at vi fortsatt lever i en pandemi.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå gruppe 8; friske i alderen 55-64 år. I Trysil tilbys kun Pfeizer-vaksine.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15)
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15) 

Sommeravslutninger står for døra

Her er helsemyndighetenes råd for hvordan de kan gjennomføres på en trygg måte.

Tegning av glad jente og gutt på tavle - Klikk for stort bilde– Jeg forstår godt at både barn, foreldre, elever og ansatte ønsker å en avslutning etter enda et krevende barnehage- og skoleår. Spesielt dem som nå går sitt siste år i barnehagen eller skolen. Vi må fortsatt følge reglene og rådene som gjelder, så det blir en fin slutt på skoleåret, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.Vi har sakset fra helsenorge.no: 

Råd for skole og barnehageavslutninger for barn og ungdom

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. 

Avslutninger for barnehageavdelinger eller skoleklasser regnes normalt som en privat sammenkomst der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute.

Hele kohorten fra barneskole eller barnehage kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.

Ved skoleavslutning for elever i ungdomsskolen, utenfor skoletid, gjelder reglene for private sammenkomster.

Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man dele seg i to grupper medavslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Lærer eller ansatte som normalt er sammen med barna kan også regnes med som en del av kohorten.

På gult nivå utgjør hele klassen eller avdelingen en kohort og kan samles. På grønt nivå er det ikke kohortinndeling, men hele klassen eller avdelingen kan likevel samles på lik linje med på gult nivå.

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS)

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser.

Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement.

Samlinger etter seremonien, ofte uformelle sosiale samlinger med matservering og tettere sosial kontakt, regnes som privat sammenkomst med den antallsbegrensning som ligger i det.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10.trinn eller 3.året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev.

Følgende kriterier bør være til stede ved slike arrangementer:

 • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
 • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.
 • For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Følgende regler gjelder for alle typer arrangementer og må følges:

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler eller arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder. 

Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand. 

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Til toppen