Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Smittestatusrapport

Vi har ikke hatt nye smittetilfeller siden 3. mai.

Hanna Rydløv - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Hanna Rydløv Ramona Nordnes, Trysil kommune

Her er kommuneoverlegens oppdaterte smittestatusrapport:

To er fortsatt i isolasjon. Ingen sitter i smittekarantene, men vi har flere i innreisekarantene. 

Totalt har 123 testet positivt på korona i Trysil siden mars 2020. Blant dem er det både tryslinger og andre som har oppholdt seg her.

Avslutninger m.m.

Det er nå tid for avslutninger, samlinger, klasseturer, årsmøter m.m. Mye kan la seg gjøre, men husk å følge arrangementsveilederen mht. antall og gjennomføring. F.eks. gjelder unntaket for å gjennomføre et privat arrangement for en kohort bare for barnehage og barneskole. Andre klasser og arrangement må følge de vanlige antallsbegrensningene.

På årsmøter kreves det mye av arrangørene hvis man skal gi deltakerne faste, tilviste plasser. Hvis man ikke klarer å få til det, anbefales digitalt årsmøte.

Se arrangementsveilederen

Sosiale aktiviteter

Husk også på det individuelle ansvaret vi alle har mht. å ikke delta i for mange kohorter/på for mange arrangement i samme tidsperiode. Det er lett å få mange nærkontakter hvis man ikke tar det ansvaret. Men altså: Delta gjerne på noe. Møt dine venner og nærmeste. Sosiale aktiviteter er viktige både for helse og samfunn, og hvis man opptrer klokt, er det også trygt.

Test deg

Vi ønsker å teste alle, både barn og voksne, med symptomer på covid-19. Barn kan observeres hjemme i 48 timer først hvis man er usikker på symptomene. Vi ønsker også at alle som mistenker at de kan ha blitt eksponert for smitte, tester seg.

Tid for testing bookes på koronatelefonen +47 40 40 96 30. Andre koronaspørsmål rettes til + 47 94 02 38 96 eller Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no.

Til toppen