Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Kommuneoverlegen informerer

Vi har nå også en økende smittetendens i Trysil.

Hanna Rydløv - Klikk for stort bildeSiden mars 2020 har totalt 208 testet positivt på korona i Trysil. Blant dem er det både tryslinger og andre som har oppholdt seg her, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv. Ramona Nordnes, Trysil kommune  Forrige uke testet 22 personer positivt på hurtigtest i Trysil.

Smittestatus

Mange er nærkontakter som har holdt god avstand til den øvrige befolkningen. Noen har kjente smittekilder fra utenfor kommunen, mens cirka 1/3 av smittetilfellene har ukjent smittevei.

Ingen av de syke har hatt behov for sykehushjelp eller annen spesiell oppfølging fra helsetjenestene. Det er ennå uklart om noen av våre smittede har omikron-varianten. Det får vi svar på i løpet av uken.

I testregime

8. trinn på ungdomskolen er nå satt i et testregime. Disse skal testes to ganger per uke inntil alle har testet negativt to ganger.

Smittesituasjonen

Vi har et akseptabelt smittetrykk i kommunen nå og med forventet økning da vi har mye smitte blant nærkontakter. Trenden i Norge er økende, og det er sannsynlig at vi får nye smittekjeder inn til kommunen.

Strengere smittevernsregler

Nå er vi ekstra oppmerksomme og har som dere vet et hakk strengere smittevernsregler og anbefalinger, ettersom vi fortsatt har liten kjennskap til hva denne nye virusvarianten kan komme til å medføre.

Tiltak

Jeg ber dere derfor om at også denne uken bruke munnbind i offentlige miljøer der du ikke kan holde avstand og unngå nærkontakt med mange mennesker. Bli hjemme og test deg hvis du er syk.

Ikke husstandsmedlemmer

Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer, kan fint gå på skolen og være på fritidsaktiviteter hvis de har testet negativt. Det er viktig at barnas hverdag ikke påvirkes for mye. Barna og fullvaksinerte voksne har lav risiko for alvorlig sykdom. Har man ikke hørt noe, er man ikke nærkontakt og skal da bare være oppmerksom på symptom.

Isolasjon og karantene

De som har testet positivt, skal være i isolasjon i fem dager. Deretter kan de gå tilbake til skole/jobb hvis de er friske. Vi anbefaler at man har dialog med fastlegen før man går ut av isolasjon.

I Trysil og resten av regionen har vi innført litt strengere anbefalinger ved smittesporing enn de som står på FHIs hjemmeside. Vi anbefaler karantene/avstand for alle husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i sju dager. Hvis man ikke vil eller kan det, anbefaler vi daglig selvtest uansett vaksinasjonsstatus.

Trygt

I Trysil vurderer jeg situasjonen som trygg, og det er viktig at vi fortsatt holder alle fritidsaktiviteter, arrangementer og andre sosiale samlinger i gang. Skolen og tentamen går som planlagt.

Selvtesting

Vi har begrenset med selvtester nå og for å sikre at vi har nok til de med symptom og smittesporing, så ber vi dere om å bare hente tester når det er i disse situasjonene. Ønsker du  å teste deg før eller etter en fest, reise eller besøk så anbefaler jeg da at du kjøper tester. Flere arbeidsgivere har også tester til ansatte for selvtesting før møter og samlinger.

Vaksinering

Vaksineringen går framover og vi ligger godt an i kommunen. Vi kommer i løpet av kort tid til å invitere alle over 45 år, som oppfyller kravene, til en boosterdose.

Brems smitten

Hvis du er i risiko for å få alvorlig sykdom, anbefaler jeg at du gjør kloke valg og tenker ekstra på smittevernet.

Husk grunnreglene i smittevernet:

  • Husk! Avstand hjelper. Håndhils bare når du må, og stå gjerne over en unødvendig klem. Hold avstand der det er mulig.
  • Husk! Munnbind hjelper. Er du på et sted der du vet det er smitteutbrudd og/eller det er vanskelig å holde avstand: Bruk gjerne munnbind, først og fremst innendørs.
  • Husk! Bli hjemme når du får nye luftveissymptom. Blir du hjemme de første dagene, reduseres smittespredningen mye.
  • Husk! Vaksinering er avgjørende. Statistikken er tydelig. Er du vaksinert, er risikoen for alvorlig sykdom sterkt redusert og du er mindre smittsom.
  • Husk! Hånd- og hostehygiene hjelper.

Det er likevel viktig å fortsatt leve et godt og sosialt liv. Covid-19 skal vi ha med oss lenge.

Les om smittevernråd på FHIs sider

Til toppen