Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Besøksrutiner på sykehjemmet

Trysil sykehjem er åpent for besøk igjen.

Trysil sykehjem - Klikk for stort bildeVelkommen på Trysil sykehjem, men følg besøksrutinene våre. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune Fullvaksinerte på sykehjemmet kan få klemmer og ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og andre nære som er på besøk. Og det er ikke lenger påbudt å bruke munnbind når man er på besøk.

Maks fem

Hver beboer kan maks ha fem personer på besøk om gangen med mindre alle besøkende er fra samme husstand. Man kan uansett ikke være flere enn at det er mulig å holde anbefalt avstand. Alle må fortsatt ringe på ute og vente på å bli fulgt til avdelingen. Og vi fortsetter med besøksprotokoll og spriting av hender.

Oppdaterte besøksrutiner

Sykehjemmet har oppdatert besøksrutinene sine slik:

Det er nå mulig å besøke pasientene uten å avklare besøk i forkant. Det er en forutsetning at pasienten ikke er smittet eller bor på en avdeling med smitteutbrudd. 

Kan bli besøksstans

Sykehjemmet må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert. Enkelte sykehjemsbeboere er ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert, eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men covid-19 kan ikke utelukkes helt. Det er derfor viktig at sykehjemmet opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte beboerne.

Viktige endringer

Besøk trenger ikke å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.

Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.

Besøk på sykehjemmet kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å overholde anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.

Generelle regler 

Ansatte ved sykehjemmet skal fremdeles avklare smittestatus for de besøkende. Besøkende som er bekreftet med covid-19, eller sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet. Heller ikke besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, bør komme på besøk.

 • Ikke kom på besøk dersom du:
  • ikke føler deg frisk.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene. 
  • er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus eller venter på svar på koronatest.
 • Det skal informeres om, og legges til rette for, at pårørende vasker/spriter hendene før besøk.
 • Det skal føres besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

Besøksregler innendørs

 • Antall besøkende er maksimalt fem personer per besøk dersom de besøkende ikke kommer fra samme husstand. Antallet må uansett ikke være flere enn at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd følges.

 • De som kommer på besøk, må vaske/sprite hendene før besøket. 

 • Besøkende møter opp utenfor sykehjemmet og møtes av en pleier/besøksvert som følger dem opp i avdelingen. Kontakt med avdelingene oppnås ved bruk av ringeklokke eller ved å ringe til avdelingen.

 • Pårørende må holde minst 1 meters avstand til andre beboere og helsepersonell på sykehjemmet. 

Henting av beboer for samvær utenfor sykehjemsområdet

 • De som kommer for å hente beboer, må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • De som skal møte beboer, må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • Aktiviteten som skal gjennomføres, må risikovurderes, men generelt anbefales
  • ikke besøk på restaurant/kafe/butikk eller liknende.
  • at besøket gjennomføres ute.
  • at stedet personen skal til, har lav eksponering for mange individer de seneste 2-3 døgnene.

Besøk til døende beboere på isolat med påvist covid-19-infeksjon

 • De som kommer på besøk, må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • De som kommer på besøk, må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Besøk skal være på pasientens rom – ikke i kantiner eller fellesarealer.
 • Pårørende må dusje og skifte til rene klær før de kommer på besøk.
 • Pårørende møter opp utenfor sykehjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til beboer.
 • Pårørende må benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbriller dersom de besøker isolert eller kohortisolert beboer. Sykepleier bistår/veileder for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr, samt håndhygiene.

Besøksprotokoll

Av hensyn til eventuell smittesporing skal sykehjemmet fortsatt føre besøksprotokoll over alle som har vært på besøk. Hvis besøkende får symptomer, må de opplyse om at de har vært på besøk på sykehjemmet som en del av smittesporingen.

Til toppen