Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Alle grenseoverganger er åpne

Regjeringen bestemte at alle grenseoverganger til Norge skulle åpne samtidig ved midnatt natt til 6. oktober.

Bom med stengt veg, Riksgräns Norge-skilt og informasjonsskilt om åpne grenseoverganger ved Långflon - Klikk for stort bildeAlle fysiske sperringer på vegene inn i Norge er nå fjernet. Bildet er fra Lutnes før grensa ble åpnet. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune I Innlandet er det skiltet ved grensa på alle riks- og fylkesveger med informasjon om blant annet om hvor de som har testplikt kan teste seg. I Trysil er det altså skilt på riksveg 25 ved Støa, på fylkesveg 26 ved Lutnes, på fylkesveg 2170 ved Linnes, på fylkesveg 2168 ved Flermoen og ved fylkesveg 2166 ved Borveggen.

Tre faser

Når alle grenseovergangene åpner, skjer det i tre faser.

Fase 1

I fase 1, altså fra midnatt natt til 6. oktober, skal alle som kommer fra røde, mørkerøde, lilla og grå områder og som ikke har gyldig koronasertifikat, testes. Hvis det er teststasjon på grensa, skal de testes der. Hvis det ikke er det, skal de teste seg på en offentlig teststasjon innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen ett døgn.

Trysil har døgnåpen teststasjon på Trysil legesenter i Lundevegen 3.

Alle over 18 år som har testplikt, skal også i karantene på egnet sted, i utgangspunktet i ti dager. Tester de negativt etter tre dager, kan de gå ut av karantenen. 

Alle over 16 år som har testplikt, skal fylle inn innreiseregistreringsskjema før ankomst.

Fase 2

Det er ikke bestemt når Norge går over til fase 2. Men når det skjer, er det bare personer som kommer fra grå land som skal testes på grensa og får karantene.

Fase 3

Når vi kommer til fase 3, er det ingen som skal testes på grensa eller gå i karantene. Men kommunene må ha beredskap slik at de kan reetablere grensetesting i løpet av få dager og ha full drift i løpet av to uker.

Til toppen