Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Kommunereformen

Trysil sier nei til kommunesammenslåing

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.06.2016 07:23:37
Ordfører Erik Sletten ved kart over Trysil kommune

​Jeg har klokketro på Trysil som en demokratisk og forvaltningsmessig sterk enhet inn i framtida, sier ordfører Erik Sletten.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Politikerne i Trysil er enige om at Trysil også i framtida kommer til å være robust nok til å stå alene.

​Et enstemmig kommunestyre har sagt nei til kommunesammenslåing.

Ingen fordeler

- Det er ingenting i rådmannens utredninger, BDO-rapporter eller innbyggerundersøkelser som sier at sammenslåing er en fordel for Trysil kommune, eller de vi måtte slå oss sammen med, eller at vi blir bedre rustet til å løse framtidas utfordringer. Heller ingenting som sier at små kommuner ikke handterer de oppgavene de har, på en god måte. Nasjonale innbyggerundersøkelser fra Difi viser faktisk at innbyggerne i små og mellomstore kommuner er mest fornøyde, sa ordfører Erik Sletten da kommunestyret behandlet saken 21. juni.

Klarer oss bra

- Trysil kommune har som mål å gi innbyggerne i Trysil gode og likeverdige tjenester, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling i et godt lokaldemokrati. Det skal vi klare uansett. Det står ganske bra til i Trysil. Vi klarer oss bra som det er nå. Det er lite å hente på en sammenslåing med de alternativene som foreligger for Trysil. Og i den grad innbyggerundersøkelsen skal tillegges vekt, viser den liten vilje til endring av kommunegrenser, sa Anders Nyhuus (H).

Velgerkontrakt

- Vi skal arbeide for at kommunen skal bestå som egen kommune. Det er vår kontrakt med velgerne. Å slå sammen kommuner er ingen sikker løsning for å oppnå bedre tjenester eller sterkere robusthet. Det er ikke fremkommet dokumentasjon som tilsier at det er det riktige grepet for Trysil. Men vi er sårbare på noen områder, så behovet for å jobbe aktivt og framtidsretta for å ruste oss for framtidas nye oppgaver, er viktig, sa Randi Sætre (A).

Ikke noe å hente

- Trysil SV har gjort det klart siden vi begynte å diskutere saken at Trysil skal bestå som egen enhet. Vi ser ingen grunn til å slå oss sammen med de som ikke vil, eller der vi ikke har noe å hente. I prosessen har vi tatt en grundig gjennomgang av tjenestetilbudet vårt, styrker og utfordringer – og SV er styrket i troen på at Trysil bør bestå som egen kommune, sa Marit Nyhuus (SV).

Vedtaket

Det var As forslag til vedtak som ble vedtatt, punkt 1 og 2 enstemmig, punkt 3 mot stemmene til Sp og SV.

 1. Etter en grundig gjennomgang av intensjonen med kommunereformen og det som så langt avtegner seg som scenariet for kommunens oppgaver, finansiering og demografiske utvikling, mener Trysil kommune at forutsetningene er til stede for at kommunen skal klare å være en bærekraftig og økonomisk robust kommune.
  Trysil kommune har som mål å gi innbyggerne i Trysil gode og likeverdige tjenester, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling i et godt lokaldemokrati.
  Nærings- og samfunnsutviklingen er preget av reiseliv og et utstrakt samarbeide med våre svenske nabokommuner. På flere områder samarbeider vi godt med våre norske nabokommuner. Regionen er preget av store avstander, og Trysil har blant landets mest isolerte arbeidsmarkeder (svært lav arbeidsmarkedsintegrasjon).
  Vi noterer oss også at de kommunene vi deler grense med, har gitt uttrykkelige signaler om at de ikke er interessert i en sammenslåing med Trysil.
  Med dette som bakgrunn ønsker Trysil kommune å bestå som egen kommune med nåværende kommunegrenser.
 2. Trysil kommune er åpen for å inngå interkommunale samarbeid innenfor de fagområder og sektorer Trysil kommune finner formålstjenlig, og har oppfattet at flere av våre nabokommuner ønsker det samme. 
 3. Trysil kommune vil ta initiativ til å videreføre prosessen for å avklare hvilke konkrete tjenesteområder som er aktuelle og utrede samarbeidsformer.

Nedstemt

Høyre ville ha med et punkt 4:
Dersom det i den videre prosessen i våre nabokommuner, hos Fylkesmannen eller i Stortinget kommer nye signaler, avklaringer eller føringer som forandrer forutsetningene for reformen, stiller Trysil kommune seg åpen for forhandlinger med våre nabokommuner om strukturendringer.

Forslaget ble nedstemt mot stemmene til Høyre og SV.

Hele debatten i kommunestyret kan du lese i dokumentet til høyre.

Sist oppdatert: 27.06.2016 10:13:57