Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Kommunereformen

Grendemøter om kommunereform og bredbånd

Jan Sævig, Gro Svarstad og Marianne Fjelltveit

​Rådmann Jan Sævig, næringssjef Gro Svarstad og prosjektleder Marianne Fjelltveit håper på mange folk og stort engasjement på grendemøtene om kommunereform og bredbånd.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Kommunereform og bredbånd sto på programmet på fem grendemøter i april og mai.

​Vi begynte i Østby samfunnshus torsdag 21. april, fortsatte til Jordet samfunnshus mandag 25. april og Søre Trysil samfunnshus onsdag 27. april. Mandag 2. mai var vi i Søre Osen samfunnshus før vi avsluttet i kommunestyresalen i Trysil rådhus tirsdag 3. mai.

To-delt

Alle grendemøtene begynte kl 19 og avsluttet senest kl 21.30. Før pausen hadde ordfører Erik Sletten og rådmann Jan Sævig ordet da kommunereformen sto på dagsorden. Etter en kopp kaffe og en kakebit tok næringssjef Gro Svarstad og prosjektleder Marianne Fjelltveit over og skiftet tema til bredbåndutbygging.

Kommunereformen

Kommunereformen har så langt ikke medført særlig med engasjement og temperatur i Trysil, fastslo rådmannen før møterundene og håpet at grendemøtene ville endre det. Han og ordføreren orienterte i alle fall om arbeidet med kommunereformen lokalt og ville ha synspunkter og innspill fra salen.

Hva er viktig?

Hva er viktig for Trysil og tryslingene i framtida? spurte rådmannen. Det kommunale eierskapet for eksempel. Kommunen eier kommuneskogen, er største andelseier i Trysilfjell utmarkslag og har et holdingsselskap med kapitalen fra salget av Trysilfjellet og saga.

Tjenester

Selv om vi blir slått sammen med andre kommuner, må noen tjenester ytes der folket bor, mener rådmannen og nevner skole og hjemmetjeneste.

- Vil Trysil ha økonomi og kompetanse til å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på om vi fortsetter som egen kommune? Vil  for eksempel eldreomsorgen bli annerledes om de som styrer, sitter i Elverum? er av spørsmålene han stiller seg.

Bredbånd

Næringssjefen og prosjektlederen hadde med seg operatørenes dekningskart for å få tilbakemeldinger på om de stemmer i forhold til opplevd dekning. De ville også høre om situasjonen har endret seg i forhold til fjorårets kartlegging av områder med for dårlig dekning. Har for eksempel 4G-utbygginga ført til bedre kapasitet noen steder?

Viktig infrastruktur

Næringssjefen slo fast at god nok kvalitet og stabilitet på bredbåndet er like viktig for bosetting og næringsutvikling som veg, vann og avløp. Trysil kommune vil derfor søke om nasjonale nkom-midler også i år. 126 millioner kroner ligger i årets pott, og bedre kapasitet i områder med næringsliv blir prioritert høyt.

Ny vri

- I fjor søkte vi om midler til flere store områder i Trysil. Vi fikk ingenting, så i år tenker vi å finne mindre områder og søke om midler til innen fristen 10. mai, sier prosjektlederen og understreker at det handler om å bygge ut for framtida, ikke øke fra 4 til 10 megabyte-linjer, men til 30 megabyte og oppover.

Dugnadsfiber

På grendemøtene ønsket vi også å få oversikt over dugnadsviljen i områder som ønsker bedre bredbånd. Dugnad teller når nkom vurderer søknaden.

- For eksempel vil vilje til graving av fibergrøfter og lokal finansiering være positive bidrag, sier næringssjefen.

Lokal pott

Kommunestyret har bevilget 3,6 millioner kroner til bredbåndutbygging i Trysil. Cirka 230 000 kroner brukes på å kjøpe prosjektledelse av Trysil-firmaet Quibono. Marianne Fjelltveit koordinerer jobben med å bedre bredbåndkapasiteten i Trysil. Hun er bindeleddet mellom publikum og leverandører. Når nkom-søknaden er sendt, skal hun lage ei internettside med nyttig informasjon og svar på ofte stilte spørsmål.

Sist oppdatert: 04.05.2016 10:28:23