Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Kommunereformen

Engerdal og Trysil bør bli en kommune på sikt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.10.2016 14:32:05
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Trysil kommunestyre

​Fylkesmann Sigbjørn Johnsen mener at alle kommunene i Hedmark kan bestå som egne kommuner i denne omgangen, men ikke på sikt.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

På sikt bør Trysil og Engerdal bli en kommune, mener fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

I denne omgangen lytter han til kommunestyrene og anbefaler ikke at noen kommuner i Hedmark slås sammen. Så får vi se hva regjeringen sier til våren.

En av ti kommuner​

Men på sikt bør vi ned fra 22 til cirka ti kommuner, synes han.

- For alle kommuner i Sør-Østerdal, unntatt Elverum, kan nødvendig samarbeid bli så omfattende at det må vurderes om nye kommuner vil være en bedre løsning, skriver han og nevner ingen andre muligheter for kommunesammenslåing for Trysil enn Engerdal i anbefalingen han sendte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. oktober 2016.

Om Trysil

Om Trysil skriver han:

Kommunen har god økonomistyring, men har en krevende økonomisk situasjon og må drive kontinuerlig omstilling og effektivisering for å beholde en viss handlefrihet. Trysil kommune er sårbare og har utfordringer med kapasitet og kompetanse på en del tjenesteområder. Trysil har jobbet godt med å utvikle og forbedre tjenestene. Trysil er den nest største kommunen i regionen og er stor i areal. Også Trysil vil trenge mer omfattende samarbeid og sterkere fagmiljøer framover.

Om Engerdal

Om Engerdal skriver han:

Engerdal har hatt en stor befolkningsnedgang de 10 siste årene på opp mot 13 % og har nå om lag 1 300 innbyggere. På sikt er det Fylkesmannens oppfatning at Engerdal bør danne ny kommune sammen med Trysil. Etablering av et omfattende interkommunalt samarbeid er uansett nødvendig. Samarbeidet i SITE-regionen (Trysil, Engerdal, Älvdalen og Malung-Sälen kommuner) kan også være et argument for en ny kommune på norsk side av grensen.  

Store, men små

Til sammen er Trysil og Engerdal store i areal (over 5 200 kvadratkilometer), men folketallet går ned, og er nå på til sammen under 8 000.

- Engerdal vil ha store utfordringer med å levere innbyggerne gode tjenester i framtida med utgangspunkt i befolkningsutviklingen og sammensetningen. Med utgangspunkt i at Trysil/Engerdal er en felles arbeidsmarkedsregion bør de vurdere et mer forpliktende samarbeid og diskutere om en ny kommune er det beste på sikt, skriver Fylkesmannen.

Krevende

Videre skriver han:

- Geografien i denne delen av Hedmark er krevende. Trysil bør som den største kommunen ta initiativ til å fortsette samtaler med Engerdal om en økt forpliktende interkommunalt samarbeid eller sammenslåing.  

Og:

- Det vil være krevende for Engerdal å snu befolkningsutviklingen. Selv om det vil skje, vil kommunen ha vanskeligheter med å klare seg alene. Engerdal må fortsette samtaler med Trysil om både økt forpliktende interkommunalt samarbeid og sammenslåing.

Du finner hele rapporten og oversendelsesbrevet på lenken til høyre.

Sist oppdatert: 25.10.2016 15:11:44