Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Kommunereformen

Fagforbundet er negative til kommunereformen

Marit Nerby

​Marit Nerby i Fagforbundet tror ikke en kommunesammenslåing i Sør-Østerdal vil løse noen av utfordringene som kommunene har i dag.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Fagforbundet Sør-Østerdal ser ingen gevinst i å tvinge kommuner til å slå seg sammen.

​I en uttalelse til Trysil kommune skriver arbeidsutvalget som består av Marit Nerby, Bjarne Granli og Randi Nergård, at den ferske rapporten fra BDO heller ikke beskriver økonomiske eller tjenestemessige fordeler av en massiv kommunesammenslåing i Sør-Østerdalsregionen.

Tre F-er

Fagforbundet er i utgangspunktet ikke negativ til endringer av kommunestruktur, men mener at dette da skal være tuftet på de tre F-er; fakta, frivillighet og folkeavstemninger. Det vil si at kommunene og befolkningen selv ser en klar gevinst av å slå seg sammen med nabokommuner. Det synes ikke å være tilfelle hverken i Sør-Østerdal eller andre liknende regioner, skriver de.

Elverum vokser

Statistisk sentralbyrå anslår en begrenset befolkningsøkning i Sør-Østerdalsregionen fram mot 2040, der Elverums befolkning øker, mens folketallet i de små kommunene vil fortsatt gå ned.

- Vil en endring i kommunestruktur endre på dette, eller vil Elverum vokse og utkantene svekkes uavhengig av kommunestruktur? undrer arbeidsutvalget.

Robust

- Vi kan jo også stille følgende spørsmål: Vil Elverum bli mer robust ved at Engerdal, østre deler av Trysil eller nordre deler av Stor-Elvdal blir underlagt kommunen? Og vil tjenestetilbudet og levevilkårene for befolkningen i disse områdene bli bedre hvis de blir utkanter i en storkommune? spør de også.

Rekruttering

Videre spør de seg om en en massiv kommunesammenslåing vil bidra til å styrke muligheten for å rekruttere kompetent personell til institusjoner, skoler, barnehager etc som uansett på grunn av avstandsproblematikk må ligge der de ligger i dag, når kompetansearbeidsplasser i tillegg blir flyttet fra nåværende kommunesentra til et større kommunesenter.

Demokrati og næring

De tviler også sterkt på at lokaldemokratiet styrkes ved å flytte kommunepolitikere ut fra lokalsamfunnene og inn i et sentralisert kommunestyre, og at mulighetene for næringsutvikling i de ytterste distriktene bli større.

Du finner hele uttalelsen til høyre.

Sist oppdatert: 18.04.2016 12:48:46