Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

Fritidsstipend til Trysil-familier med dårlig råd

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.01.2020 08:00:00
Collage med fritidsaktiviteter

​Dette er eksempler på fritidsaktiviteter barn og unge kan være med på i Trysil, men fritidsstipendet kan sjølsagt brukes på alle andre fritidsaktiviteter i kommunen også.

​Har du ikke råd til å la ungene være med på fritidsaktiviteter? Da kan du søke kommunen om fritidsstipend.

​Kommunestyret har bevilget 200 000 kroner til ordningen for 2020. Bakgrunnen er at de vil at alle barn og unge i Trysil skal ha like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter. Foreldrenes økonomi skal ikke være avgjørende.

Gratis ski og skøyter

Koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid Beathe H. Sande sier at noe av pengene vil bli brukt som kommunens egenandel hvis Bufdir innvilger søknaden om tilskudd til innkjøp av nytt utstyr til ski- og skøyteutlånstilbudet vårt. Det vet hun i mai. Men minst 150 000 kroner er tilgjengelig for foresatte å søke på.

I 2019 ble noe av midlene brukt til Aktiv på klubben. Det tilbudet har fått egne midler i år, sier Beathe.

Retningslinjer

For ordningen gjelder:

 • Alle foreldre som ikke klarer å dekke utgiftene til de fritidsaktivitetene barna ønsker å være med på, enten fra egen lommebok, eller med økonomisk bistand fra NAV, kan søke om fritidsstipend.
 • Det kan brukes på f.eks. kontingenter, lisenser, cuper og liknende - og i noen tilfeller utstyr. 
 • Det kan ikke påregnes støtte til mer enn én aktivitet per barn.
 • Stipend til barn i skolealder prioriteres.
 • Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknadene etterhvert som de kommer inn. 
 • De som får stipend, må regne med å måtte dokumentere, med f.eks. kvitteringer, at stipendet er brukt til omsøkt tiltak.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

 • søkers navn (foresatte).
 • navnet på barna/ungdommene de søker for.
 • hva de søker om stipend til.
 • beløp.
 • en kort begrunnelse.

Søknaden sendes til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller den kan leveres på servicetorget i Trysil rådhus, eller sendes til postmottak@trysil.kommune.no. Vi anbefaler ikke å sende taushetsbelagte opplysninger på e-post. Vil du sende slike elektronisk, kan du benytte eDialog der du logger deg inn med bankID eller liknende.

Lurer du på noe? Kontakt Beathe H. Sande. Klikk på navnet hennes under Kontakt oss for å se kontaktinfo.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 13.01.2020 08:55:32