Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

20. januar: Høringsfrist for endring av skuterleden i Ljørdalen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.12.2020 07:00:00
To på snøskuter

​Vi har lagt foreslåtte endringer av skuterleden i Ljørdalen ut til offentlig ettersyn.

Foto: Øivind Løken, Trysil kommune

​Ljøradalen Snøscooterklubb har søkt om to endringer på skuterleden i Ljørdalen.

Øivind Løken, rådgiver i natur- og miljøforvaltning i Trysil kommune, har lagt saken ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. januar 2021 - se høringsnotatet under Mer informasjon.

Bjørneby

Den ene endringen er ovenfor Bjørneby. Skuterklubben ønsker å endre traséen der på grunn av ulendt terreng og mye stor stein i høgspenttraséen nordover mot skogsbilvegen som tar av like sør for Bergli. Endringen vil gjøre at leden vil kunne bli kjørbar og åpnes raskere og holdes åpen lenger ved påkjøringen fra Bjørneby.

Villa Fregn

Den andre endringen er ny påkjøringsled ved Villa Fregn. Skuterklubben har søkt om samme trasé som skuterklubben i flere sesonger har fått dispensasjon til å benytte som atkomst til leden for slådding og vedlikehold. Den starter ved Halvors, går ned gjennom grenda i Skåret og inn på Gammelbruvegen ved Jons. Derfra ønsker de å følge vegen over brua og sørover på østsida til Villa Fregn.

Trysil kommune lanserer et annet alternativ: Å følge Sundløfstuguvegen ned til Skårvegen, krysse denne nord for Røyningen og krysse Ljøra ved brua der, videre opp på skogsbilveg på østsida av Ljøra og følge denne sørover helt til Villa Fregn.

Høringsuttalelser

De som vil la seg høre i saken, sender sine uttalelser på skjemaet under Mer informasjon, eller til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil senest 20. januar 2021. Hvis du ikke bruker skjemaet, merk uttalelsen med 2020/542.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 04.01.2021 15:48:05