Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

Covid 19-næringsfond på 2,9 millioner kroner

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.09.2020 08:00:00
Tusenlapper. Foto: Norges Bank

​Foto: Norges Bank

​Trysil har fått 2 889 150 kroner i et ekstraordinært, kommunalt næringsfond. Fondet åpner for søknader 1. september.

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Politisk behandling

Formannskapet behandlet forvaltningsprinsippene 25. august og vedtok:

 1. Trysil kommune legger følgende føringer til grunn for forvaltning av det ekstraordinære kommunale næringsfondet:
  - Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet, og deler av eksisterende Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, 2018-05-23-747.
  - Trysil kommunes næringsplan 2015-2020 og Reiselivsstrategien 2012-2020.
 2. Fullmaktsgrensa for kraftfondet og det ekstraordinære næringsfondet samordnes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader med innstilt tilskuddsbeløp på inntil kr 200 000. Det forutsettes at sakene refereres i påfølgende møte i fondsstyret.
 3. Støttenivået for støtteberettigede kostnader samkjøres for kraft- og næringsfondet, og forvaltningsprinsippene for kraftfondet 2018-2020 oppdateres i henhold til tabellen nedenfor:
  Støtteberettigede kostnaderMellomstor bedriftLiten bedriftSvært liten bedrift
  Regional investeringsstøtte15%25%35%
  Investeringsstøtte0%10%20%
  Støtte til rådgivningstjenester0%50%50%
  Støtte til små og mellomstore bedrifters deltakelse på messer0%50%50%
 4. Sentrumsutvikling
  Trysil kommune vil bruke muligheten til å tildele midler fra det ekstraordinære næringsfondet til et eget tiltak: Prosjekt sentrumsutvikling.
  • Administrasjonen bes legge fram en prosjektbeskrivelse som har som mål å legge til rette for et attraktivt og helårlig 24/7-sentrum.
  • Prosjektet planlegges med en ramme på kr 500 000-700 000.
  • En viktig forutsetning er at prosjektet legger opp til sterk involvering fra innbyggere, næringsdrivende, destinasjonsselskap, grunneiere og alle med et engasjement for Trysil sentrum.

(Fullstendig saksutredning, behandling, votering og vedtak under Mer informasjon).

Økt sysselsetting

Næringssjef Gro Svarstad informerer:

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, har kommunene fått ekstra midler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov. Trysil kommune fikk 2 889 150 kroner for 2020 av de 65,6 millionene Fylkesmannen fikk til fordeling i Innlandet.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er etablerere, små og mellomstore bedrifter (dvs. under 250 ansatte) og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?

Alle må søke via www.regionalforvaltning.no. Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Vi anbefaler alle å kontakte kommunens næringsavdeling før søknaden sendes - kontaktinformasjon under Kontakt oss. Vi behandler søknader fortløpende. Rådmannen har fullmatk til å avgjøre søknader om inntil kr 200 000 kroner. Søknader om større beløp behandles av fondsstyret.

Støttes ikke

Det kan ikke søkes om tilskudd fra dette fondet til dekning av:

 • Driftskostnader
 • Kostnader til forvaltning av ordningen
 • Tiltak som kan støttes av Innovasjon Norge, dvs. vekstbedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked og eller innovative prosjekt
 • Foretak i vanskeligheter, økonomiske tall per 31.12.2019 skal legges til grunn

Dokumentasjon

Når vi skal vurdere søknadene, legger vi særlig vekt på dokumentasjon på:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Egenfinansiering

Samlet tilskudd fra dette næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri over 75 %. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Bagatellmessig støtte

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte - bagatellmessig støtte. Det vil si at en bedrift ikke kan motta mer enn 200 000 i offentlig støtte de siste tre åra. Det kan være verdt å merke seg for de som har fått tilskudd fra kommunens kraftfond, fylkeskommunen og/eller Innovasjon Norge.

Etterskuddsvis

Innvilget tilskudd utbetales som hovedregel etterskuddsvis, men vi kan foreta delutbetalinger på inntil 90 % i henhold til framdriften i prosjektet. Er det nødvendig for igangsetting av prosjektet, kan inntil 15 % av tilskuddet utbetales ved oppstart. Godkjent regnskap for tiltaket kreves før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal også sendes via regionalforvaltning.no.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 24.09.2020 08:11:08