Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Vi utreder flere skuterløyper

Innspillsfrist til oppstartsvarselet er 15. mai.

To skutere på tur - Klikk for stort bildeTrysil kommune går i gang med å utrede nye skuterleder. Bjørn Myhre, Trysil kommune Trysil kommune varsler oppstart av prosessen med å utrede og vedta eventuelle snøskuterløyper i Flendalen og Vestre Trysil samt utvidelse av løypa i Ljørdalen.

Aktuelle traséer

 • Ei løype fra Vidsyn i Flendalen og fram til den eksisterende løypa i Ljørdalen sør for Drevja
 • Ei løype fra Søre Osen og sørvestover mot svenskegrensa med avstikker til kommunegrensa mot Våler
 • Ny trasé fra Ljørdalen Bil og Maskin og opp til Hollavegen

Se løypene

Vi legger løypeforslagene i Kommunekart (lenke nederst på siden). Slik gjør du:

 • Velg Trysil i valgene til høyre
 • Klikk på Kartlag oppe til venstre
 • Hak av Friluftsliv i valgene til høyre
 • Klikk på nedoverpila til venstre for Friluftsliv
 • Klikk på Nye snøskuterløyper
 • Hvis du ikke ser noen løyper, forsøk igjen litt senere - vi jobber med saken.

Hensyn

Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal kommunen ta særskilt hensyn til:

 • Støy 
 • Friluftsliv 
 • Naturmangfold 
 • Bolig- og hytteområder
 • Landskap 
 • Kulturminner og kulturmiljø 
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

Begrensninger

I tillegg gjelder følgende begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveger skal godkjennes av vegeier.

På høring

Før kommunestyret eventuelt vedtar nytt løypenett, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Vi vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til løypenett sendes ut på høring. Grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter har klagerett på kommunestyrets vedtak, jf. motorferdselforskriften § 4a åttende ledd.

Innspillsfrist

Men før vi kommer så langt, ber vi om at de som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til prosessen med revisjon av forskrift om snøskuterløyper med foreslåtte, nye løypetraseer, sender disse som innspill til oppstartsvarselet innen 15. mai. 

Eventuelle endringer

Har du forslag til endringer av traséer, ber vi om at du tegner det inn på et kart og legger det ved innspillet ditt. Kommunekart har tegnefunksjoner som kan brukes til dette, og du kan lagre det du har tegnet inn, som pdf, eller du kan skrive det ut.

Gå til Kommunekart

Sende innspill

Bruk helst det digitale skjemaet vårt når du sender innspill. Eventuelt kan du sende det til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Gå til digitalt skjema

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen