Korona

Kommuneoverlegen ber oss huske at vi fortsatt lever i en pandemi.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå gruppe 8; friske i alderen 55-64 år. I Trysil tilbys kun Pfeizer-vaksine.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15)
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15) 

Tangådalen masseuttak på høring

Detaljreguleringsplan for Tangådalen masseuttak ligger ute til offentlig ettersyn til 12. juli.

Illustrasjon av masseuttaket - Klikk for stort bildeMasseuttak sett mot øst hvis maks uttak. Arealtek AS Detaljreguleringsplanens hovedformål er å legge til rette for utvidelse av Tangådalen massetak samt videre uttak av grus til utbyggingsprosjekter og vedlikehold av veger i Ljørdalen.

Utvidelsen

Planområdet er på 62 dekar og ligger langs Tangåa i Ljørdalen cirka fire kilometer øst for fylkesveg 2170 Støavegen. Uttaket av masser har de siste årene ligget på cirka 6 600 kubikkmeter. Detaljreguleringen legger til rette for et uttak på inntil 10 000 kubikkmeter per år.

Høringsuttalelser

Uttalelser sendes helst på vårt digitale høringsskjema. De kan også sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Fristen er 12. juli 2021.

Gå til høringsskjema

Kontakt oss

Christian Anker Rasch
Arealplanlegger
E-post
Telefon 969 46 236
Til toppen