Skuterled i Ljørdalen på høring

Vi foreslår noen endringer på skuterleden i Ljøradalføret. Høringsfristen er 9. februar.

To skutere på tur - Klikk for stort bildeTrysil kommune foreslår å gjøre noen endringer på skuterleden i Ljøradalføret. Trysil kommune

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok 9. desember å legge endringer i snøskuterleden i Ljørdalen ut til offentlig ettersyn i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Endringene

Endringene går ut på å lage en ny trasé fra Ljørdalen Bil og Maskin over Svartåsen og inn på hovedleden, noen mindre omlegginger rundt skytterbanen i Ljørdalen og ny påkjøring fra Linnes.

Høringsuttalelser

De som ønsker å uttale seg om saken, sender sine synspunkt på digitalt skjema eller til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil senest 9. februar 2022.

Gå til digitalt skjema

Andre skuterløyper

Alle løypeforslag som er ute på høring nå, eksisterende løyper og løypeforslagene i Flendalen og Vestre Trysil som skal utredes senere i vinter, kan du se på kartlaget Friluftsliv på kommunekart. 
Gå til kartet

Høringsdokumenter

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen