Skal vi åpne for el-motor på små sjøer?

Forslag til ny lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. august.

Grill og bu ved sjø - Klikk for stort bildeTørbergssjøen er en av 11 sjøer der det kan være aktuelt å tillate el-motor på båt. Bo Hansson

Forslaget om å tillate el-motor på båt gjelder 11 sjøer under to kvadratkilometer:

 • Eltsjøen
 • Flensjøene
 • Flersjøene
 • Gjetsjøen
 • Grønsjøen
 • Landsjøen
 • Munksjøen
 • Rundsjøen
 • Tørbergsjøen
 • Ørsjøen
 • Ulvsjøen (vest for Osensjøen)

Ljøra

I tillegg ønsker vi i høringen også syn på om motorisert ferdsel på Ljøra fortsatt skal være tillatt og da med maksstørrelse på motor.

- Ljøra er et farbart vassdrag der det etter motorferdselloven er tillatt med motorisert ferdsel. For Ljøra er det ingen motorbegrensning i gjeldende lokale forskrift. Enkelte ljørdøler har nok vært av den oppfatningen at det ikke var tillatt med motor på Ljøra. Det bør derfor inn en bestemmelse om Ljøra i den nye forskriften. Kommunedirektøren foreslår å sette samme motorbegrensning som på Trysilelva, dvs. 8 hk/6 000 W. Man kan selvsagt også velge å forby motorisert ferdsel på Ljøra, sier rådgiver natur- og miljøforvaltning Øivind Løken. 

Vannskuter

Vi ber også om innspill i forhold til vannskuter. Kommunedirektøren mener det bør reguleres i forskriften. Fram til mai 2017 regulerte vannskuterforskriften hva som var lov og ikke når det gjaldt bruk av vannskuter. Etter det er det opp til hver enkelt kommune å regulere dette. Trysil kommune har ingen bestemmelser om vannskuter i dag. 

- På våre vann og vassdrag er det svært begrenset bruk av vannskutere. Vi vet det forekommer på Osensjøen i Åmot, men er ikke kjent med slik aktivitet i Trysil. Kommunedirektøren foreslår å forby all bruk av vannskuter på vann og vassdrag i Trysil kommune. Et alternativ mot totalforbud er å åpne for vannskuterkjøring i enkelte områder eller innenfor visse rammer på de to store innsjøene Engersjøen og Osensjøen, sier Øivind.

Høringssvar

Egentlig skulle denne saken vært lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. mai. Men vi har valgt å sende eget høringsbrev til alle grunneierne rundt alle de 11 sjøene. Det har vært tidkrevende å finne fram til alle disse. Derfor legger vi ut saken nå med romslig høringsfrist. 

Har du meninger om el-motor, motorbåt på Ljøra og/eller vannskuterkjøring i Trysil, er du velkommen til å sende høringsuttalelse innen fristen 20. august. Bruk helst det digitale høringsskjemaet vårt, eller send den merket 2024/1233 til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Send digitalt høringssvar

Høringsdokumenter

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 98 90 24 36
Til toppen