Samfunnsdelen ute på ny høring

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 26. oktober.

Hjerte i gammelt treverk med utsikt til tre i solnedgang.jpg - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel er formet av arbeidsprinsipper for god samfunnsutvikling, lokalpolitiske ønskemål og FNs bærekraftsmål. Trysil skal være attraktiv og framtidsrettet, inkluderende og trivelig og skapende og kreativ.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Den er todelt og består av en samfunnsdel og en arealdel.  Samfunnsdelen er kommunens strategi for å møte framtidas utfordringer og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal:

  • vise hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene. 
  • være med på å legge grunnlag for sektorenes planer og annen virksomhet i kommunen.
  • gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Formålet er å legge til rette for langsiktige og forutsigbare rammer for samfunnsutvikling og arealbruk i Trysil. 

Høringsuttalelser

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 26. oktober 2022. Bruk helst det digitale høringsskjemaet vårt. Du kan også sende uttalelsen din til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk den da med 2021/2845.

Gå til digitalt høringsskjema

Se debatten om planforslaget i formannskapet på kommune-TV

Andre relevante dokumenter

Og:

Kontakt oss

Bente Hagen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 922 12 894
Til toppen