Planarbeidet med Innbygda barnehage er i gang

Trysil kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Innbygda barnehage. Frist for merknader er 26. august.

Flyfoto av planområdet for Innbygda barnehage - Klikk for stort bildePlanområdet for Innbygda barnehage er markert med rødt.
Planområdet omfatter Gamlevegen fra krysset ved Storvegen i nord og hele vegen sørover, inkludert dagens Østmojordet barnehage med utvidelse. Gangvegen mellom Gamlevegen og Moensvingen er også inkludert i planområdet. 

Ny barnehage

Formålet med planen er å legge til rette for en ny, stor barnehage i Innbygda med plass til cirka 100 barn og 37 ansatte. Den skal erstatte de eksisterende barnehagene Østmojordet og Nysted. Mer info i dokumentene lenger ned på siden.

Merknader

De som har merknader til saken, må sende disse senest 26. august. Bruk gjerne det digitale skjemaet vårt. Du kan også sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Oppgi i så fall saksnummer 2022/2253.

Gå til digitalt skjema

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Ida Nilsen Hidle
Arealplanlegger
E-post
Telefon 474 72 973
Til toppen