Plan for Trysil Panorama på høring

Detaljreguleringsplan for Trysil Panorama ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april.

Hyttefelt med brune toetasjes trehytter - Klikk for stort bildePlanområdet er 11 dekar stort og ligger i Fageråsen. Bildet viser planområdet sett mot øst.

Det er Areal+ som har fremmet planforslaget på vegne av Skistar.

Planforslaget

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging og fortetting av området. Planforslaget innebærer ikke nedbygging av myr innenfor planområdet, tidligere bruk av arealet innebærer at området ikke har en funksjon som myr.

Utleieleiligheter

Planforslaget legger til rette for leiligheter for utleie. Dette er lilla områder i plankartet, med fritids- og turistformål. Skistar planlegger å bygge 36 leiligheter fordelt på fire bygg, to bygg med tolv leiligheter og seks leiligheter i de to andre byggene.

Høringssvar

Vil du uttale deg om planforslaget, må du gjøre det innen høringsfristen som er 30. april 2024. Bruk helst det digitale høringsskjemaet vårt, eller send høringsuttalelse til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk i så fall uttalelsen med saksnummer 2023/83.

Etter høringsfristen vil vi vurdere alle høringsuttalelsene. Uttalelsene vil bli oppsummert og gjengitt i plandokumentene sammen med kommunens vurdering av innspillet.

Send digital høringsuttalelse

Høringsdokumenter

Til toppen