Plan for omlegging av Tenåsvegen på høring

Detaljreguleringsplan for omlegging av Tenåsvegen ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april.

Veg som går gjennom gårdstun - Klikk for stort bildePlanområdet er på cirka 17 dekar og ligger på Tenåsen, vest i Trysil kommune. Tenåsvegen går i dag gjennom flere gårdstun.

Det er Lab 4 prosjektering som har fremmet planforslaget på vegne av Elin Ramleth Østli og Bent Erik Lynne.

Tenåsvegen

Planforslaget legger til rette for omlegging av den kommunale vegen Tenåsvegen, slik at ny veg skal ligge utenfor gårdstunene på Tenåsen og Tenåsen nedre. Omlegging av vegen gjelder en strekning på cirka 890 meter. Planforslaget innebærer også en omadressering for eiendommene med adresse Tenåsvegen 184 og oppover.

Høringssvar

Vil du uttale deg om planforslaget, må du gjøre det innen høringsfristen som er 30. april 2024. Bruk helst det digitale høringsskjemaet vårt, eller send høringsuttalelse til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk i så fall uttalelsen med saksnummer 2023/1534. Etter høringsfristen vil vi vurdere alle høringsuttalelsene. Uttalelsene vil bli gjengitt i plandokumentene.

Send digital høringsuttalelse

Høringsdokumenter


 

Kontakt oss

Lena Straume
Arealplanlegger
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 45 73 84 50
Til toppen