Nye skuterløyper på høring

Forslag til snøskuterløyper i Flendalen og Vestre Trysil ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist 26. august.

Snøskuterspor i skog - Klikk for stort bildeForslaget om endring av forskriften om snøskuterløyper i Trysil kommune omfatter 17 kilometer løyper i Flendalen og 36 i Søre Osen. 

Kunngjøring

I henhold til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag foreslås gjennom endring av Forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune å legge til rette for to nye snøskuterløyper i Trysil kommune:

  1. Ny trasé på ca. 17 km fra Vidsyn i Flendalen og sørover mot Volfjellet og sammenkobling med eksisterende løypetrasé i Ljørdalen.
  2. Nytt løypenett i Vestre Trysil på ca. 36 km med start ved samfunnshuset i Søre Osen, via skytterbanen i Tørberget, kryssing av riksveg 25 i kulvert under vegen, videre sørover mot Storsvea, gjennom Høljedalen og fram til riksgrensa mot Sverige ved Nordsjøen.

Det legges til rette for parkeringsplasser for bil med tilhenger langs offentlig vegnett og anviste rasteplasser langs løypetraséen.

Høringsfristen er 26. august 2022. Skriftlige merknader sendes på digitalt skjema eller til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Gå til digitalt skjema

De foreslåtte nye løypetraséene er også digitalt tilgjengelige i vår kartløsning under Friluftsliv/Forslag til nye snøskuterløyper.

Gå til kartet

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen