Hytteområde i Skåret på høring

Detaljregulering av Røyhusegga hytteområde i Skåret ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 25. oktober.

Tegning av 18 planlagte hytter plassert i grønt terreng - Klikk for stort bildeSlik skal hyttene plasseres i terrenget. Copyright: Lab 4 prosjektering

Planområdet er på cirka 195 dekar og ligger vest for Skårvegen i Skåret.

19 nye hytter

Formålet med planen er å legge til rette for et hytteområde med 19 nye hyttetomter med veg og innlagt strøm og vann. Hyttene kan være inntil 140 kvadratmeter store og vil etter planen få eget vannforsyningsanlegg og felles avløpsrenseanlegg. Lab 4 prosjektering AS foreslår også på vegne av tiltakshaver Søgarn Eiendom AS å innlemme en eksisterende bolig og ei eksisterende hytte i planområdet.

Høringssvar

Har du kommentarer til planforslaget, er det fint om du bruker det digitale høringssvarskjemaet vårt. Du kan også sende høringssvar til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller levere det i rådhuset som er åpent mandag-fredag kl. 10-15. Hvis du ikke bruker det digitale skjemaet, merk høringssvaret ditt med 2021/309.

Hent digitalt  høringsskjema

Høringsdokumenter

Til toppen