Forslag til plan for forebyggende arbeid på høring

Høringsfristen er 31. juli.

Ei jente boltrer seg i en trampolinepark - Klikk for stort bilde Trysil kommune

Forslag til Trysil kommunes plan for forebyggende arbeid legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Bakgrunn

Barnevernsloven § 15-1 fastslår at kommunestyret skal vedta en plan for det forebyggende arbeidet. Formålet med planen er å fremme gode oppvekstsvilkår og å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Planen beskriver mål for arbeidet, hvordan det skal organiseres og fordeles mellom sektorene/avdelingene i kommunen og hvordan disse skal samarbeide.

Høringsuttalelser

De som vil uttale seg om forslag til Trysil kommunes plan for forebyggende arbeid, må gjøre det skriftlig og senest 31. juli 2024. Bruk helst det digitale skjemaet vårt. Eller send høringsuttalelsen til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk den i så fall 2023/173.

Hent digitalt høringsskjema

Høringsdokumenter

Kontakt oss

Beathe Helen Sande
Rådgiver oppvekst
Sektor for oppvekst
E-post
Telefon 47 45 64 99
Til toppen