Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket andre halvår 2023, er 31. desember.

Meld inn målerstanden digitalt her

Forskrift om vann- og avløpsgebyr på høring

Formannskapet har lagt revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring med høringsfrist 15. desember 2023.

Vann renner ned i sluk - Klikk for stort bildeForskriften sier ikke noe om størrelsen på vann- og avløpsgebyr, men f.eks. om når kommunen skal begynne å kreve inn gebyrene.

I dag sender kommunen ut faktura for abonnementsgebyr når utbyggere har fått byggetillatelse. Blir den nye forskriften vedtatt, får ikke utbyggerne faktura for abonnementsgebyr før bygget har fått ferdigattest eller brukstillatelse. 

Hvis nytt bygg blir tatt i bruk eller tilkoplet vann og eller avløp uten brukstillatelse eller ferdigattest, vil abonnementsgebyret gjelde fra den datoen vannmåleren er hentet ut, eller datoen for når kommunen oppdager at bygget er tilkoplet. 

Forbruksgebyret vil begynne å løpe fra den datoen vannmåler er hentet ut, eller fra datoen for brukstillatelse eller ferdigattest hvis vannmåler ikke blir installert.

Høringsuttalelser

De som vil uttale seg om saken, sender høringsuttalelse på det digitale skjemaet vårt, eller til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil senest 15. desember.

Hent digitalt høringsskjema

Høringsdokumenter

Kontakt oss

Merete Tangnæs
Konsulent
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 47 47 29 25
Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 48 89 21 15
Mobil 48 89 21 15
Til toppen