Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nyttig møte med utflyttet ungdom

Møtedeltakere

​Noen av møtedeltakerene.

Foto: Runa E. Skyrud, Trysil kommune

​​Næringavdelingen, omdømmeprosjektet og tilflytterprosjektet arrangerte 17. august 2013 et informasjonsmøte for Trysilungdom på Bøes Brasserie & Bar.

​I alt 15 ungdommer i alderen 15-30 år møtte opp. Arrangementet burde med tanke på større deltakelse antagelig vært avholdt helga før. Dette tas med i betraktningen når nye arrangementer skal planlegges. 

Temaer

Temaer på møtet var blant annet:
- Ungdommens betydning for videre utvikling i Trysil
- Oppdatering fra næringsavdelingen/Campus Trysil
- Trysil kommunes omdømme basert på innspill fra ulike målgrupper og veien videre
- Informasjon - hvilke medier benytter vi?
- Bruk av Linkedin som CV-bank og rekrutteringsarena
- Inspirasjonsforedrag med fokus på Trysilungdom og Trysils generelle utfordringer 

Varaordfører

Varaordfører Marit Nyhuus ønsket velkommen til møtet og redegjorde kort for bakgrunn samt aktuelle politiske saker. Hun la ikke skjul på at Trysil har utfordringer, men at det er en sterk bevissthet, også politisk, på området tilflytting.

Næringssjef

Innledere var næringssjef Gro Svarstad som i sitt innlegg fokuserte på kommunens rolle i næringsutvikling, hva slags hjelpemiddelapparat kommunen tilbyr og hvilke aktuelle saker avdelingen arbeider med for tida med særlig vekt på etableringen av Campus Trysil og mulighet for høgskolestudier. Hun avsluttet sitt innlegg med at det finnes arbeidsmuligheter både innenfor offentlig og privat virksomhet i Trysil, og at vi står framfor et generasjonsskifte. Hun oppfordret ungdommene til å gjøre seg synlige, bruke lokalt næringsliv som utgangspunkt for oppgaver på ulike studier og selv ta initiativ i forhold til å etablere egen virksomhet.

Omdømmeprosjekt

Knut Løken redegjorde kort for status i omdømmeprosjektet og de tilbakemeldinger som er gitt fra ulike målgrupper i forhold til Trysils omdømme. Han vektla i særlig grad innspill fra målgruppen ungdom. 

Tilflytterprosjekt

Runa Elisabeth Skyrud fortalte kort om tilflytterprosjektet. Her arbeides det med tre målgrupper: Hytteeiere, sesongarbeidere og ungdom. Prosjektet har stort fokus på informasjon og de muligheter som sosiale medier gir. I tillegg orienterte hun om planene for etablering av CV-base gjennom Linkedin. Her er det etablert en Trysil-gruppe som er tenkt brukt både av jobbsøkende Trysilungdom og lokalt næringsliv. 

Flyttet hjem

Avslutningsvis fortalte Lars Blixt og Stine Akre inspirerende om sin bakgrunn fra Trysil, viljen til å reise ut for utdanning, men også bevisstheten rundt å flytte hjem. På hver sin gode måte fokuserte de på utfordringer de har møtt. Begge var klare på at ingenting kommer av seg selv, og at du må stå på for å lykkes. De anså begge Trysils framtid som god under forutsetning av at vi løfter i flokk, og at det skapes en sterkere vi-følelse i hele Trysil. 

Gode innspill

Møtet ble avsluttet med pizza og taco. Det kom mange gode innspill fra deltakerne og positive tilbakemeldinger i forhold til møtets innhold. Det var stor enighet om at denne type møter har stor effekt.
 
Skrevet av Knut Løken, prosjektmedarbeider i omdømmeprosjektet

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 05.03.2015 10:55:39