Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Telenor valgt som utbygger i resten av Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.07.2019 13:35:00
Marianne Fjelltveit, Erik Sletten og Gro Svarstad

​Bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit, ordfører Erik Sletten og næringssjef Gro Svarstad stråler om kapp med sommersola i Trysil. For nå har de valgt hvem som skal bygge ut høyhastighetsbredbånd i resten av Trysil. Det blir Telenor.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Da er det klart: Trysil kommune har valgt Telenor til å bygge ut høyhastighetsbredbånd i resten av Trysil.

​Bredbåndutbygginga i Trysil er en skikkelig gladsak. Og nå er siste anbudsrunde sluttført, slår bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit, ordfører Erik Sletten og næringssjef Gro Svarstad fast.

100 millioner kroner

Når alle fastboende som vil, har fått høyhastighetsbredbånd, vil det ha kostet kommune, fylkeskommune, stat og utbygger rundt 100 millioner kroner. I tillegg kommer den fantastiske dugnadsinnsatsen som innbyggerne har lagt - og sikkert vil fortsette å legge - for dagen.

- En kjempeinvestering og en infrastrukturutbygging som er helt eksepsjonell, slår ordføreren stolt fast.

Siste etappe

For tida driver Telenor for fullt med anleggsarbeid på nestsiste etappe som omfatter Landsjøåsen, Galåsen og Langtjernåsen, fra Jordet til Engerdalsgrensa og i Ljøradalføret. Når nettet er bygd ut, blir abonnentene kontaktet for å få koplet seg på. Så står siste etappe for tur: de resterende 900 husstandene spredt rundt omkring i Trysil - se kart til høyre.

Ferdig i 2021

- Telenor starter antakelig salget før jul. Minst 70 % må tegne seg for at utbygginga skal skje. Så starter anleggsarbeidene sannsynligvis i vinter. Antakelig vil de første da kunne kople seg på i løpet av høsten 2020. Ambisjonen er at alle interesserte fastboende skal være påkoplet høyhastighetsbredbånd i løpet av 2021, sier bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit.

Kostbart

- Det er kostbart og komplisert å bygge ut høyhastighetsbredbånd i så spredt bebyggelse. Derfor har også anbudsrunden tatt uvanlig lang tid, over et halvt år. De to tilbyderne ba om ekstra tid, og det ga vi dem. Så har vi hatt to forhandlingsrunder om detaljer i kontrakten. Det går på oppklarende spørsmål, adresselister, geografiske områder, tekniske løsninger og teknologiske detaljer, sier næringssjef Gro Svarstad.

Tilleggsbevilgning

I dag er det ikke bevilget nok penger til denne siste, dyre utbygginga.

- Vi har fått 7,2 millioner statlige kroner fra Nkom. Da får vi ikke noe fra fylket. Kommunen har igjen ca. 15 millioner av tidligere bevilget beløp på 22,6 millioner. Vi trenger 15-20 millioner kroner til, og det vil vi fremme en sak for formannskapet om i september med endelig vedtak i kommunestyret 1. oktober, sier næringssjefen.

Politisk vilje

Da kommunestyret i april 2018 bevilget ytterligere 10 millioner kroner til bredbåndutbygginga, vedtok de at hvis det ikke var nok, skulle administrasjonen komme tilbake med en ny sak.

- Det har hele vegen vært tverrpolitisk vilje til å være med på dette spleiselaget. Tross det dårlige økonomiske resultatet kommunen fikk i fjor, er jeg ikke redd for at det ikke er politisk vilje til å sluttføre bredbåndutbygginga, sier ordføreren.

Kontrakt

Siden utbygginga i dag ikke er fullt ut finansiert, har ikke kommunen skrevet kontakt med Telenor.

- Det gjør vi så fort som mulig dersom kommunestyret bevilger nok penger 1. oktober, sier næringssjefen.

Hytteeiere

Utbygging av høyhastighetsbredbånd i hytteområder er en kommersiell utbygging som utbyggerne må stå for. Telenor krever 60 % oppslutning for at det skal være aktuelt.

- Vi har siden i vår hatt en undersøkelse ute der hytteeiere i hytteområder kan melde sin interesse. Så langt har bare 322 svart på den. Og vi har over 6 000 hytter i kommunen. Så jeg oppfordrer flere til å svare, sier bredbåndkontakten.

Du finner lenke til undersøkelsen til høyre.

Fritidsbolig i grend

Der fritidsboligen ligger inne blant fastboende som får bredbånd, har utbygger så langt tilbudt eierne av fritidsboligene å kople seg på det nye nettet.

- De som er interesserte i det, bes sende en e-post til bredband@trysil.kommune.no. Og så bør de følge med på når det blir grendemøter og eventuelt møte opp der. Vi i kommunen har ingen formell rolle når det gjelder bredbånd til fritidsboliger, men vi kan tilrettelegge for møter og kontakt mellom utbygger og hytteeiere, sier næringssjef Gro Svarstad.

Sist oppdatert: 31.07.2019 13:39:06