Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Vi har fått tilbud på siste bredbåndetappe

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 19.12.2018 08:18:18
Kart over de siste utbyggingsområdene for bredbånd

​Det er områdene som er innringet med blått som var med på den siste anbudsrunden for bredbåndutbygging i Trysil.

​Vi har fått inn tilbud på siste etappe for utbygging av høyhastighetsbredbånd i Trysil. Fristen var 22. mars 2019.

​Næringssjef Gro Svarstad sier at anbudet inkluderte utbygging av høyhastighetsbredbånd til alle husstander i kommunen som i dag ikke har fått eller det ikke allerede er konkrete planer om utbygging til.

7,2 millioner

- Anbudet omfatter rundt 900 husstander. Vi har fått nesten 7,2 millioner i tilskudd fra Nkom til dette siste utbyggingsprosjektet, sier Gro. Hun, bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit og Abakus er i gang med å evaluere tilbudene. Så snart det er mulig, vil de offentliggjøre resultatet.

Førsteprioritet

I anbudsdokumentene som Abakus AS utarbeidet for oss, står det:

- Husstander har førsteprioritet, men det er et ønske om at det også kan tilbys bredbånd til fritidsboliger, forsamlingshus, skytebaner, idrettsanlegg og bedrifter i det området som bygges ut. Dette må veies opp mot konsekvenser dette kan ha for kost og tid, dvs. høyere tilskuddsbehov og vesentlig forskjøvet sluttdato på prosjektet. 

44 grender

Videre heter det:

- Trysil kommune har i overkant av 3 000 husstander og rundt 1 500 fritidsboliger som ikke ligger i hyttefelt. Per i dag pågår det, eller det er planlagt utbygging av fiber til nesten 2 100 husstander både i kommersielle prosjekter og i prosjekter med offentlig støtte. De i overkant av 900  gjenstående husstandene er spredt geografisk utover hele kommunen i 44 større og mindre ”grender”. 

Stor interesse

Interessen for bredbånd er høy blant innbyggerne i Trysil. Ildsjeler har besøkt 486 av husstandene som er med på denne utlysningsrunden. 87 % av dem svarte ubetinget ja til høyhastighetsbredbånd.

- Erfaringsmessig ser man at de som er i tvil, også vil takke ja til bredbånd når tilbudet er der, skriver Abakus.

Sist oppdatert: 10.04.2019 08:26:00