Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Ildsjelen kommer og banker på

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 07.02.2018 16:25:00
Voksne mennesker sitter ved bord

​Ildsjelene er klare for å gjøre en stor dugnadsinnsats.

Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune

25 ildsjeler skal måle kapasiteten på ditt bredbånd for å få et grunnlag når det igjen skal søkes om støtte til mer bredbåndsutbygging i kommunen.

​Bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit informerer:

Kommunestyret i Trysil har bestemt at det skal bygges ut bredbåndsinfrastruktur i hele kommunen for å gi alle innbyggere tilgang til høykapasitetsbredbånd.

Sikre vekst

Godt bredbånd er på lik linje med veg og vann, en nødvendig infrastruktur i samfunnet i dag. Skal Trysil øke antallet innbyggere, øke antall arbeidsplasser og få økonomisk vekst gjennom blant annet digitalisering av tjenester, er et skikkelig løft på bredbåndstilgangen en av flere viktige faktorer for å lykkes.

Full utbygging

Trysil kommune er nå klar for, i fellesskap med utbyggere og innbyggere, å finne midlene som skal til for og finansiere full utbygging i kommunen innenfor en tidsramme på fem år.

Nkom-søknad 

Nå er vi i gang med forberedelser for å samle grunnlag til søknad til støtteordningen Nasjonal stønad til breibandutbygging. Denne blir ofte omtalt som Nkom-søknad da ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.

Bevilgninger i år

Stortinget har i år bevilget 150 millioner til denne ordningen. I tillegg vil en slik søknad automatisk være en søknad til Hedmark fylkeskommune som også i 2018 vil bevilge flere millioner til bredbåndsutbygging i fylket.

Bevilgninger i fjor

I 2017 delte fylket ut 16,7 millioner. Nkom og fylket er de to viktigste offentlige kildene til finansiering av bredbåndsutbygging i tillegg til kommunen.

Målinger i hver husstand

En god Nkom-søknad baserer seg på mest mulig fullstendig dokumentasjon av dagens reelle bredbåndsdekning. Den reelle dekningen finner vi bare om det gjøres målinger hos hver husstand.

25 ildsjeler

Heldigvis har Trysil innbyggere med stor dugnadsvilje og rundt 25 ildsjeler har sagt seg villige til å hjelpe oss med denne kartlegginga. Hver ildsjel har fått tildelt et område rundt der de selv bor som er deres ansvar.

Kartlegging i februar

Ildsjelene eller deres gode hjelpere, vil i løpet av februar gå fra dør til dør i sitt område. De vil banke på hos fastboende og alle fritidsboliger som ligger utenom hyttefelt.

Hvem er ildsjelene

Hvem som er ildsjel-sjef hos deg, finner du i lista til høyre. I Innbygda vil det ikke komme noen ildsjel på døra siden det i disse dager er en kommersiell aktør som er ute og selger fiber her (les mer om dette på lenka til høyre).

Kartlegging

Ildsjelen vil fortelle deg litt om bredbånd, stille deg noen spørsmål og hjelpe deg med å gjennomføre noen målinger. De viktigste spørsmålene er:

  • Er du interessert i å få bredbånd (helst fiber)?
  • Er du villig og har mulighet til å gjøre en dugnadsinnsats?
  • Har du bredbånd i dag og hvem er det som leverer det?
  • Hvilken kapasitet har du på bredbåndet og på det mobile bredbåndet (4G) i dag?

Måle kapasitet

Ildsjelen kan hjelpe deg med måling av kapasiteten. Du kan også gjerne gjøre det selv før ildsjelen kommer om du vil.

Disse nettstedene kan brukes for å måle:

Hva ildsjelen vil vite

  • Hva som står som Download (Mbps)
  • Hva som står som Upload (Mbps)
  • Og hvem som leverer (for eksempel Eidsiva, Telenor, Telia, ICE.net, Breiband.no, Svorka)

Ta godt i mot ildsjelen

Vi håper du tar vel i mot ildsjelen som ringer på hos deg. Kanskje du kjenner han eller henne fra før? Du kan trygt be dem om hjelp til å måle kapasiteten. Om du ikke har blitt kontaktet når mars måned kommer, så kan du gjerne ta kontakt med ildsjelen i ditt område eller eventuelt bredbåndkontakten slik at også dine målinger blir registrert.

Godt bredbånd er viktig både for dere som allerede bor her eller som har fritidsbolig i området og for en økt tilflytting.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 07.02.2018 16:24:19