Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Full fibernettdekning i Trysil i 2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.11.2018 09:30:00
Jan Sævig, Marianne Fjelltveit, Gro Svarstad og Erik Sletten

Rådmann Jan Sævig, bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit, næringssjef Gro Svarstad og ordfører Erik Sletten feiret nyheten om at Trysil får over 7 millioner Nkom-kroner til fiberbredbåndutbygging med kake.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune.

​Nå er det klart: I løpet av 2020 får alle fastboende i Trysil tilgang på raskt fibernett.

​For i går kom den gode nyheten: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Trysil over sju millioner kroner av potten på ni millioner som er satt av til bredbåndutbygging i Hedmark.

44 områder

Den kommende utbygginga omfatter 44 større og mindre områder med cirka 900 husstander. Av disse er cirka 300 i de områdene Nkom har gitt tilskudd til i denne omgangen. Resten blir et spleiselag mellom kommunen, utbygger supplert med dugnadsinnsats og abonnementer.

Anbudsrunde

- Neste skritt nå blir anbudsrunden. Vi begynte å jobbe med den i dag for å få lyst ut anbudet raskt. Vi håper å kunne velge tilbyder allerede i år, eller i alle fall tidlig på nyåret, sier bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit. Hun ber alle potensielle bredbåndkunder vente med å melde sin interesse til tilbyder er valgt. For den kommer til å ta kontakt med alle for å høre om de ønsker fibernett.

Vedtatt tidligere

Utbygging av fibernett er allerede planlagt, satt i gang eller fullført - med og uten offentlige midler - i Jordet, i området Jordet-Slettås, fra Jordet til Engerdalsgrensa, i Innbygda, på Vestby, på Tørberget, på Østby, i hele Ljøradalføret og i Landsjøåsen, Langtjernåsen og Galåsen. Det omfatter cirka 2 300 husstander.

Kommunale midler

Trysils politikere har hatt som mål at alle fastboende i Trysil som vil, det vil si cirka 3 200 husstander, skal få fiberbredbånd innen få år. Derfor har de selv bevilget ikke mindre enn 21,6 millioner kroner til formålet. Av dem er det igjen cirka 14 millioner. De går antakelig med i den siste utbygginga.

Åpne for mer

Og skulle det de har bevilget til utbygginga ikke være nok, har kommunestyret vedtatt:

Når Trysil kommune har oversikt over tilskudd fra Nkom og fylkeskommune, verdi av dugnad og stipulering av egenandel, vil Trysil kommune vurdere en ytterligere overføring fra Trysil kommuneskoger KF slik at spleiselaget blir fullfinansiert.

Enorm oppgave

- Denne utbygginga er en ganske enorm oppgave i en så stor kommune der folk bor overalt. Nå klarer vi det på fem år! En skal lete lenge etter andre kommuner som har fått til det - om de i det hele tatt finnes. Vi er nok blant de første kommunene - i alle fall på vår størrelse - som får 100 % bredbånddekning, sier en storfornøyd ordfører Erik Sletten.

Suksessfaktorer

Han og rådmann Jan Sævig peker på flere suksessfaktorer: Måten Trysil har organisert arbeidet på med å engasjere en egen bredbåndkontakt som sammen med næringssjefen har laget solide søknader, Hedmark fylkeskommune som satte av en egen bredbåndpott der søknader som ikke ble innvilget av Nkom, kunne få midler, fylkeskommunens faglige ressurs som har bidratt med kompetanse og veiledning, den kommunale bredbåndpotten, den enorme innsatsen fra ildsjelene og alle tryslingene som tegner abonnement,  blant annet.

Kjempemoro

Næringssjef Gro Svarstad slår fast at den krevende jobben med bredbåndutbygginga smaker mer enn den koster:

- Det er kjempemoro å jobbe med noe som er så utelukkende positivt! sier hun.

Viktig utbygging

Det er ingen tvil om at fibernett er svært viktig for næringslivet i kommunen, men også for innbyggerne.

- Dette er avgjørende for om folk blir her eller ikke, om eiendommer blir solgt eller ikke - verdien går utvilsomt opp med tilgang til fibernett. Jeg tipper vi får noen hundre flere innbyggere som følge av dette, sier ordføreren. 

Bredbåndkartet

Slik ser bredbåndkartet i Trysil ut 1. november 2018:

Bredbåndskart november 2018Tegnforklaring:

Rødt: Søkt om midler (ikke fått Nkom-midler, men vil bli utbygd likevel blant annet med kommunale midler)

Gult: Godkjent for midler

Lilla: Signert kontrakt

Svart: Kommersiell utbygging (dvs. at utbygger bygger ut for egen regning)

Sist oppdatert: 02.11.2018 09:31:41