Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Bredbåndutbygging 2016 - høring

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.04.2016 16:37:20
Wi-fi-symbol på rød bakgrunn

​Trysil kommune ønsker høyhastighetsbredbånd i alle deler av kommunen. Vi skal søke om midler og ber om innspill fra lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner innen 1. mai 2016.

Kommunestyret har satt av 2,6 millioner kroner til lokal bredbåndssatsing i år. ​Marianne Fjelltveit fra firmaet Quibono er innleid som prosjektleder for årets bredbåndsprosjekt. Hun driver og forbereder søknader om statlig støtte til bredbåndsutbygginga fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og vil ha innspill.

Prosjektlederen skriver:

Høring - Bredbåndsutbygging i Trysil


Stortinget har i år bevilget 126,5 millioner over statsbudsjettet for 2016 til støtte for bredbåndsutbygging i områder der kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i felleskap med fylkeskommunene som forvalter ordningen og kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte.

Ett av kravene for en søknad til NKOM er at de geografiske områdene som det ønskes å søke for, skal offentliggjøres med en høringsfrist på en måned. 

Trysil kommune ønsker å bygge ut høyhastighetsbredbånd i alle deler av kommunen som ikke har dette tilbudet, og vil derfor sende inn en eller flere søknader til NKOM.

Lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre interesserte parter inviteres til å gi høringsuttalelser innen 1. mai 2016.

Kommunens frist for innsending av søknad til NKOM om statlig støtte, er 10. mai 2016.

Evalueringskriterier og deres innbyrdes vekting i søknad kommer frem av tabellen under.

​Nr​Evalueringskriterier​Vurderingselementer​Vekting
​1​Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet​Antall nye aksesser og relativ økning av dekning​30 %
​2​Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt​Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler
Investeringskostnad per aksess
Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt et cetera
​25 %
​3​Lokal medfinansieringLokal medfinansiering, sett i forhold til antall aktuelle brukere/ kunder
Grad av egeninnsats
​20 %
​4​Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført​Sannsynlighet for at bredbåndstilbudet kan opprettholdes og videreutvikles​15 %
​5​Bedring av eksisterende bredbåndstilbud​Antall aksesser som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkningen er​5 %
​6
Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende
Samfunnsgevinsten som utløses av bredbåndsutbyggingen
Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv etc.
Bedring i mobildekningen
​5 %

 

Tilbud om privat og/eller offentlig medfinansiering og andre gode og konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.
Innspillene sendes på e-post til postmottak@trysil.kommune.no og merkes Bredbåndsutbygging 2016.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på nkom.no. Har du spørsmål, kan du ringe Marianne på tlf 45 87 67 66 eller maile henne på bredband@trysil.kommune.no.

Trysil kommune søkte om NKOM-midler i fjor også, men nådde ikke opp. Søknadene vi sendte inn da, ser du i artikkelen til høyre.

 

Sist oppdatert: 18.04.2017 10:20:47