Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Vi har søkt om bredbånd til alle

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.07.2018 10:50:12
Fiberbredbånd

​Senest i 2022, helst i løpet av 2020, håper Trysil kommune at alle husstander i Trysil som ønsker høyhastighetsbredbånd, skal ha fått det.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​I bredbåndsøknaden vi har sendt til Nkom og fylkeskommunen i år, søker vi om utbygging i hele resten av Trysil.

​Det vil si alle områder som vi ikke allerede har fått midler til, eller som utbyggere bygger ut kommersielt. Det vil koste anslagsvis 26 millioner kroner.

Viktig for de fleste

- Trysil kommune har valgt å satse på høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere så fort som mulig. Det er tverrpolitisk enighet om hvor viktig bredbånd er for den enkelte innbygger, for den oppvoksende generasjon spesielt, for reiselivet, fritidsinnbyggerne og for næringslivet i kommunen. Trysil søker derfor om støtte til å bygge ut til alle hvite områder i kommunen, heter de i søknaden.

Gir vekst

Og videre: Skal Trysil øke antallet innbyggere, øke antall arbeidsplasser og få økonomisk vekst, er et skikkelig løft på bredbåndstilgangen en nødvendighet. Trysil kommune har valgt å prioritere denne infrastrukturutbyggingen og har besluttet å bygge ut til alle husstander i kommunen.
Trysil kommune mener også at det er viktig å bygge for fremtiden og det haster.

Målgrupper

Hovedmålgruppen for denne utbyggingen er befolkningen i områdene som skal bygges ut, og bedrifter som er viktige for sysselsettingen i Trysil. Hytteeiere er også en viktig målgruppe. Alle målgrupper vil bli involvert i forbindelse med utbygginga da prosjektet er avhengig av høy interesse for bredbånd og lokal medfinansiering i form av dugnad eller ekstra anleggsbidrag.  

Anbud uansett

- Vi får ikke svar på søknaden før tidligst i oktober, trolig blir det november også. Da vil vi så raskt som mulig legge bredbåndutbygging i resten av Trysil ut på anbud uavhengig av om vi har fått støtte eller ikke. Trysil kommune har besluttet å bygge ut til alle i kommunen og er klare for å delta i spleiselaget med det som det er behov for, sier bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit. 

Kommunestyrevedtak

Hun viser til vedtaket i kommunestyret 17. april 2018:

"Med utgangspunkt i interessen for utbygging, dugnadsvilje, beregnet utbyggingskostnader og antatte stordriftsfordeler søker Trysil kommune Nkom om tilskudd (eventuelt tilskudd fra Hedmark fylkeskommune) til bredbåndutbygging av «restområdene» i kommunen. Utbygging av bredbånd i de aktuelle områder lyses ut på anbud med en forutsetning at en utbygging skal skje innenfor en utbyggingsperiode på maksimalt 5 år.

I et spleiselag, der det er antydet at det i må «reises» opp mot 30 millioner kroner i tillegg til det utbygger påtar seg, vil Trysil kommune bidra med midler i tillegg til den dugnad grendene forventes å stille opp med, de tilskudd vi får fra Nkom og Hedmark fylkeskommune, samt egenandeler ved tilkopling. Det etableres et øremerket disposisjonsfond til bredbåndutbygging i løpet av første halvår 2019 hvor det overføres 10 millioner kroner. Midlene tas fra Trysil kommuneskoger KF og de midler selskapet har opptjent gjennom tradisjonell drift av skogseiendommen.

Når Trysil kommune har oversikt over tilskudd fra Nkom og fylkeskommune, verdi av dugnad og stipulering av egenandel vil Trysil kommune vurdere en ytterligere overføring fra Trysil kommuneskoger KF slik at spleiselaget blir fullfinansiert."

Sist oppdatert: 31.08.2018 10:56:04