Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Bredbånd

Bredbåndprosjektene er forsinket

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.11.2019 15:08:19
Nett-TV

​Telenor har varslet berørte abonnenter mellom Linnes og Støa, i Landsjøåsen, Langtjernåsen og Galåsen, fra Jordet til Engerdalsgrensa og i områder rundt Jordet og Slettås om at leveringa av fiberbredbånd blir forsinket.

​De pågående bredbåndprosjektene i Trysil er forsinket med anslagsvis 2-4 måneder. Ikke si opp bredbånd- og TV-abonnement mens du venter.

​Bredbåndkontakt Marianne Fjelltveit informerer:

Mange som venter på fiberbredbånd fra Telenor har fått eller vil få SMS nummer 2 i forbindelse med forsinkelsene som er varslet i prosjektene. Det gjelder kunder i områdene Linnes-Støa (Ljøradalføret), Landsjøåsen, Langtjernåsen, Galåsen, områdene rundt Slettås og Jordet og fra Jordet til Engerdalsgrensen.

SMS-en

I SMS-en står det:

Hei! Telenor melder om ny status på din fiberbestilling. Vi har fremdeles ikke fått svar på søknader om de nødvendige tillatelsene vi må ha for bruk av allerede eksisterende infrastruktur (stolper). Dette vil komme til å skape forsinkelse i alle utbyggingsområder. Det er imidlertid ikke alle kunder som blir berørt av forsinkelsen, og disse vil få tilbud om levering innen den planlagte ferdigstillelsen. Vi beklager forsinkelsen og de ulemper dette medfører. Se Trysil kommunes hjemmeside for mer informasjon om situasjonen. Hilsen Telenor

Før 2020

Marianne Fjelltveit fortsetter:

I kontrakten Trysil kommune har med Telenor for utbygging i disse områdene, står det at alle skal få avtalt leveranse av fiber innen 31.12.2019. Prosjektene har en høy prislapp, og kommunen og Telenor har hatt som en klar forutsetning at for å kunne realisere prosjektene, må de basere seg på bruk av eksisterende infrastruktur (stolper).

Stolpeeier

Utbyggingen er nå forsinket på grunn av forhold rundt stolper som ligger utenfor kommunens og Telenors kontroll. Telenor har derfor et rettmessig krav på en fristforlengelse i avtalen som er inngått mellom Trysil kommune som tilskuddsyter og Telenor som utbygger. For dere sluttkunder ser vi at dette er en vesentlig ulempe, men beklageligvis er det ingen ting Trysil kommune eller Telenor kan gjøre for å avhjelpe situasjonen annet enn å vente på svar på søknader. Trysil kommune får jevnlig oppdateringer fra Telenor på fremdriften og har selvsagt en klar forventning om og vet at de har tett oppfølging av stolpeeier og status på disse søknadene.

Noen får i år

Det er noen kunder som ikke er berørt av problemet med infrastruktur. Dette er husstander som ligger utenfor stolpetraseer som er søknadspliktige. For disse kundene vil selvsagt Telenor da opprettholde opprinnelig fremdrift, og de det gjelder blir kontaktet for å gjøre avtale om installasjon.

Ikke si opp abonnementer

Kommunen og Telenor anbefaler at kundene ikke sier opp de bredbånd- og TV-abonnementene de har i dag, før de har avtale om installering av fiber. Når de blir oppringt for å avtale installering av fiber, er det mulig å avtale installeringstidspunkt som sammenfaller med utløp av eksisterende abonnement og dermed unngå doble regninger. Selv om utbygger lover leveranse til en gitt dato, kan det, som vi nå ser, oppstå forhold utenfor utbyggers kontroll som kan medføre større og mindre forsinkelser.

2-4 måneder forsinkelse

Basert på det vi vet i dag, kan sluttdato for prosjektet trolig bli flyttet 2-4 måneder fram i tid. Telenor og Trysil kommune vil så snart vi vet ny sluttdato, sende ut informasjon om det.

Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til kommunens bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit på tlf. 458 76 766 (mandag-fredag kl. 8.30-15) eller bredband@trysil.kommune.no.

Sist oppdatert: 07.11.2019 15:32:03