Vi arrangerer kurs i depresjonsmestring

Kurset går over ti ettermiddager og starter 21. september. Påmeldingsfrist 22. august.

Mann i silhuett mot solnedgang og med lysfargede trær ved siden av - Klikk for stort bildeVi arrangerer gratis kurs i depresjonsmestring.
Det er to av våre egne ansatte; spesialsykepleier Linda Østvang og ruskonsulent Lisbeth Holdbak Tollefsen som holder kurset. Linda tar imot påmeldinger i perioden 8.-22. august - se kontaktinformasjon nederst på sida her. Vi anbefaler ikke å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kursdatoer

Vi kjører kurs kl. 15-17 på Sønsthagen i Skredderbakken 8 A disse datoene:

 • 21. og 28. september
 • 5., 12., 19. og 26. oktober
 • 2. og 9. november
 • 7. desember
 • 5. januar

Selve kurset er gratis, men deltakerne betaler 500 kroner for kursmateriellet. 

Målgruppe

Kurs i depresjonsmestring (KiD) er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte, eller er fra lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. 

Symptomer

Tegn eller symptomer på depresjon kan være:

 • tristhet og fravær av glede
 • tilbaketrekking
 • søvnproblemer
 • følelse av å være verdiløs
 • uro
 • lite tiltakslyst/initiativ
 • grubling
 • konsentrasjonsvansker
 • irritabilitet

På kurset lærer du

 • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • å korte ned på varigheten av depresjon
 • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • å forebygge nye episoder med depresjon
 • bedre angstmestring

Kort om KiD-kurset 

Kurset er bygd på kognitiv, sosial læringsteori som metode. Kursdeltakerne lærer å bli oppmerksomme på tankene sine, og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. De lærer å vurdere og å endre negative tolkninger av det som skjer, og å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger.

Hjemmearbeid

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset. Cirka to og fire måneder etter kurset har kurslederne oppfølgingsmøter med deltakerne.

Kontakt oss

Linda Østvang
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 940 26 692
Til toppen