Trysil har fått eget flaggreglement

Andre kan nå søke om å flagge fra flaggstanga ved Trysil rådhus ved andre anledninger og med andre flagg enn når kommunen selv flagger.

Norsk flagg på flaggstang - Klikk for stort bildeTrysil kommune flagger stort sett med det norske flagget, men med det samiske på Samefolkets dag og med regnbueflagget under Trysil Pride.
Kommunestyret vedtok flaggreglementet 3. mai 2022. 

Flaggreglement for Trysil kommune

Hjemmel

Dette reglementet regulerer flagging ved kommunale bygg i Trysil kommune og er vedtatt med hjemmel i Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger av 29.06.1933 nr. 2, sist endret 4. juni 2021.

Det norske flagget

Det norske flagget finnes i to utgaver; statsflagget og handelsflagget. Statsflagget er splittet og blir bare brukt av statlige institusjoner. Handelsflagget regnes som nasjonalflagget. Dette er rektangulært med størrelsesforholdet 8:11. Nasjonalflagget er Norges symbol og skal behandles med respekt. Et flagg skal ikke røre ved bakken, klippes i eller tilsmusses på noen annen måte.

Tidspunkt for heising og firing

I henhold til flaggforskriften av 1927 § 6 heises flagget i månedene mars til og med oktober kl. 8, og i månedene november til og med februar kl. 9. Flagget fires ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21 hvis solen går ned etter denne tid.

Kommunens flaggstenger

Kommunens offisielle flaggstenger er ved Trysil rådhus, Trysil sykehjem, Østhagen og Trysil ungdomsskole. På offisielle flaggdager flagges det alltid på samtlige flaggstenger.

Offisielle flaggdager

De offisielle flaggdagene følger av flaggforskriften § 4:

 • 1. nyttårsdag
 • 21. januar: H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • 6. februar: Samefolkets dag. Fra rådhuset flagges det med det samiske flagget.
 • 21. februar: H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 • 1. mai: Offentlig høytidsdag
 • 8. mai: Frigjøringsdagen
 • 17. mai: Grunnlovsdagen
 • 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
 • 4. juli: H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli: H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag
 • 29. juli: Olsokdagen
 • 19. august: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 • 25. desember: 1. juledag
 • Bevegelig dag: 1. påskedag
 • Bevegelig dag: 1. pinsedag
 • Bevegelig dag: Dagen for stortingsvalg

Andre flaggdager

I tillegg til de offisielle flaggdagene flagges det ved:

 • Trysil rådhus med det norske flagget under kommunestyrevalg.
 • Trysil rådhus med det norske flagget under Trysiliaden.
 • Trysil rådhus med regnbueflagget under arrangementet Trysil Pride i Trysil sentrum.
 • Trysil rådhus med det norske flagget ved tidligere eller nåværende ordførers gravferd og nåværende kommunestyrerepresentanters gravferd.
 • Trysil rådhus med det norske flagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset, ref. flaggforskriften § 4 annet ledd.
 • Alle kommunale skoler som har flaggstang, med det norske flagget ved skolestart.

Flagging etter søknad

Flagging ved rådhuset kan tillates etter søknad ved andre anledninger og med andre typer flagg enn det som beskrevet i dette reglementets punkt 6. Søknaden kan innvilges etter Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger § 1, dersom det er arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Søknaden må være innlevert til kommunen i god tid før arrangementet og avgjøres av ordfører og kommunedirektør.

Søknad om flagging som kan karakteriseres som prinsipielle, eller saker som medfører tvils- og fortolkningsspørsmål, skal behandles av formannskapet.  

Alle kostnader ved flagging fra kommunens flaggstenger etter dette punktet skal dekkes av arrangøren, med mindre noe annet er klarert med kommunen på forhånd.

Søk om tillatelse til flagging fra flaggstanga ved Trysil rådhus

Kontakt oss

Harald Nyberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 917 96 999
Til toppen