Tre søkte fra koronapotten i kraftfondet

Av potten på 700 000 kroner, sto det igjen nesten 320 000 kroner ved årets lutt.

Vindu ved inngangen med teksten la pasteria dermed pasta - Klikk for stort bildeLa Pasteria i Trysilfjellet var de første som søkte om tilskudd fra koronapotten i kraftfondet. De fikk 47 800 kroner til konsept- og produktutvikling.Det var i forbindelse med budsjettet for 2021 at kommunestyret styrket kraftfondet med 700 000 kroner øremerket koronatiltak. For øvrig gjaldt de samme vilkårene som for kraftfondet ellers, altså var ikke dette et likviditetstilskudd.

Utvikling

Bedrifter kunne søke om tilskudd til tiltak som hadde til hensikt å avdempe konsekvensene av koronapandemien. De kunne også søke om tilskudd til omstilling, kompetanseheving m.m. som er nødvendige som følge av pandemien. Tiltaket burde være utviklingsrettet. Det innebærer at søker måtte skissere et utviklingsløp. 

Innvilget

Tre søkte og fikk tilskudd i 2021:

 • LaPasteria AS kr 47 000 til konsept- og produktutvikling
 • Kjølen Hotell kr 218 750 til bygging av en liten lagerbygning med tilbehør som ledd i utvidet satsing på helårstilbud
 • Mission Critical Designs AS kr 93 525 til ISO-sertifisering som markedsføringstiltak

Vilkår i kraftfondet

I forvaltningsprinsippene for kraftfondet heter det blant annet at følgende søknader prioriteres:

 • Prosjekter som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting, eller som ledd i utvikling av nye produkter og/eller bearbeiding av nye markeder
 • Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert, enten ved:
  • Knoppskyting eller videreutvikling i eksisterende bedrifter
  • Nyetableringer
  • Tilflytting av bedrifter 

Som hovedregel kan vi gi inntil 50 % i tilskudd.

Se hele Forvaltningsprinsipper for Trysil kommunes kraftfond

Kontakt oss

Marie Bohman Låte
Næringssjef
E-post
Telefon 412 28 733
Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 404 11 963
Til toppen