To ansvarlig vertskapskurs i Trysil

Onsdag 13. desember arrangerer vi nytt ansvarlig vertskapskurs i multihallen på Radisson Blu Resort Trysil. Påmeldingsfrist 10. desember.

En gruppe mennesker spiller rollespill om vanskelige kunder - Klikk for stort bildeForebygging og håndtering av vanskelige konflikter er siste bolk på Ansvarlig vertskapskurset, her fra et tidligere kurs. Line Menes, Trysil kommune

Alle deltakerne må ha gjennomført Korus Øst sitt e-læringskurs Ansvarlig vertskap før det praktiske kurset 13. desember.

Målgruppa

Trysil kommune krever i våre alkoholpolitiske retningslinjer at ledere og ansatte på serveringssteder med skjenkebevilling - det vil si styrer, stedfortreder og serveringspersonale - må ha gjennomført ansvarlig vertskapskurs. Det samme gjelder ansvarshavende for skjenkebevillingen på gjentakende arrangementer. Så kurset er ikke bare åpent for skjenkenæringa, men også for lag og foreninger og andre som har arrangementer med alkoholservering.

Kurset

Kurset består av to deler - ett e-læringskurs som Helsedirektoratet har utarbeidet, og ett dagskurs som vi arrangerer i Trysil etter behov. Programmet for det praktiske kurset 13. desember er slik:

Kurs 1 – norsk/svensk

Kl. 7.45: Oppmøte, registrering og kaffe
Kl. 8: Velkommen ved ordfører 
Kl. 8.15-11.30: Alkoholloven ved Anita Granheim
Kl. 11.30-12.30: Utelivsrelatert narkotikabruk ved politikontakt i Trysil Thomas A. Hanssen
Kl. 12.30-13.15: Lunsj
Kl. 13.15-16.30: Hvordan forebygge og håndtere vanskelige situasjoner ved Daniel Müller

Kurs 2 - engelsk

Kl. 12.15: Oppmøte, registrering og kaffe
Kl. 12.30: Velkommen ved ordfører 
Kl. Kl. 12.45-16: Alkoholloven ved Anita Granheim
Kl. 16-17: Utelivsrelatert narkotikabruk ved politikontakt i Trysil Thomas A. Hanssen
Kl. 17-17.45: Middag
Kl. 17.45-21: Hvordan forebygge og håndtere vanskelige situasjoner ved Daniel Müller

Gode tilbakemeldinger

Gjennomføring av kurset ansvarlig vertskap er ett av tiltakene som skal fremme ansvarlig servering av alkohol. Kursdeltakerne får opplæring i aktuelle temaer knyttet til rus og vold og forvaltning av alkoholloven. Rundt 1 000 personer har gjennom årene gjennomført kurset som Trysil kommune arrangerer i samarbeid med politiet og restaurantforeningen. Tilbakemeldingene har vært gode.

Påmelding

Dagskurset koster 600 kroner per person. Det er plass til 50 personer på hvert av de to kursene (norsk/svensk og engelsk).  I tillegg må deltakerne altså på forhånd ha bestått e-læringskurset til Korus Øst. Det koster 200 kroner.

Gå til kommunens digitale påmeldingsskjema

Gå til Korus Øst sitt e-læringskurs

Kontakt oss

Bjørnar Engh
Næringskonsulent
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 99 08 78 31
Anja Holmøy Aamold
Næringssjef
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 90 74 20 52
Til toppen