Tilskudd til ledsager på ferieturer

Tryslinger med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilskudd til ledsager på ferieturer og leirskole for voksne. Søknadsfrist 1. juni.

Tom rullestol ved starten på sandstrand med små badehus på sidene - Klikk for stort bildeTryslinger som trenger ledsager for å reise på ferie, inkludert leirskole for voksne, kan søke om tilskudd uavhengig av type funksjonsnedsettelse eller hvor ferieturen går.Kommunestyret har satt av 50 000 kroner til denne tilskuddsordningen. Hvis det er igjen penger etter søknadsfristen, blir det ny søknadsfrist 1. november.

Søk før eller etter turen

Tryslinger med nedsatt funksjonsevne - fysisk eller psykisk -  kan søke om tilskudd til utgifter de har hatt på ledsager i forbindelse med ferieturer eller leirskoleopphold for voksne som de har vært på, eller skal på i år. Maks tilskudd per søker er 7 000 kroner. Pengene utbetales når vi har mottatt kvittering for utgiftene.

Søknaden

Bruk gjerne den digitale søknaden vår. Du kan også sende søknaden til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Søknaden skal inneholde:

  • søkers navn, adresse og annen kontaktinformasjon
  • en beskrivelse av ferieturen
  • dokumentasjon fra fastlege eller annet kommunalt tjenesteapparat på at søker må ha med ledsager
  • kvittering på utgifter til ledsager
  • kontonummeret eventuelt tilskudd skal utbetales til

Søknadene behandles administrativt i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Gå til digital søknad om tilskudd til ledsager

Kontakt oss

Sølvi Sletten
Administrativ koordinator
E-post
Telefon 474 67 277
Til toppen