Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.

Rørdeler på jorde - Klikk for stort bildeBønder i Trysil kan søke om tilskudd til drenering fra to ordninger; en statlig og en kommunal Monica Kilde, Trysil kommune
God drenering av jorda er en forutsetning for stor avling av god kvalitet - og for å redusere tapet av næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft. I Trysil har vi to tilskuddsordninger til grøfting av jordbruksareal.

1. Statlig tilskudd til drenering av jordbruksjord

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om statlig tilskudd til drenering. Trysil har fått 50 000 kroner til den ordninga i år. Alle må søke via Altinn. Svar på søknaden kommer i foretakets innboks på Altinn eller eventuell annen digital postkasse. 

Tilskudd kan gis til:

  • Systematisk grøfting (kr 2 000 per dekar)
  • Profilering (kr 2 000 per dekar)
  • Omgraving av myr (kr 2 000 per dekar)
  • Avskjæringsgrøfter (Kr 30 per løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 000 per dekar)
  • Usystematisk grøfting (kr 30 per løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 000 per dekar)

2. Kommunalt tilskudd fra landbruksfondet

Trysil kommunes landbruksfond kan også brukes til tilskudd til grøfting av jordbruksareal:

  • Systematisk grøfting (kr 2 000 per dekar)
  • Usystematisk grøfting (kr 30 per løpemeter)

Legg ved plan for drenering og miljøvurdering av drenering.

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister for tilskuddsordningene. Landbruksavdelingen behandler søknadene fortløpende så lenge det er midler igjen.  

Søk om statlig tilskudd

Søk om kommunalt tilskudd

Mer informasjon

Se også:

Kontakt oss

Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Til toppen