Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Søk innen 30. september for å motta strømstøtte for perioden fra april til og med juni 2022.

Veksthus - Klikk for stort bilde

Statsforvalteren i Innlandet opplyser:

Søknad fylles ut på eget skjema med innlogging via Altinn.

Det er viktig å være klar over at søknaden fra perioden desember 2021 til mars 2022 ikke videreføres, og det må derfor registreres en ny søknad.

Ordningen gjelder for månedene april 2022 – mars 2023 for jordbruks- og veksthusforetak, og april 2022 – oktober 2022 for vanningslag. For jordbruksforetak er det nok å registrere seg en gang for fremtidig støtte. Veksthus må sende inn én søknad for hvert kvartal det ønskes støtte for. Vanningslag må sende inn én søknad for hver periode det ønskes støtte for.

Jordbruksforetak kan registrere flere målepunkt-ID som knytter seg til jordbruksproduksjonen. Dette er aktuelt blant annet for foretak som har seter med mjølkeproduksjon.

Gå til mer info om strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

Gå til søknadsskjema.

Til toppen