Søppeldunker for engangsgriller

På flomvollen i Trysil sentrum har vegavdelingen vår satt ut to søppeldunker for engangsgriller. Bruk dem.

Rød søppeldunk med påskriften Enganggriller - Klikk for stort bildeDisse søppeldunkene skal bare brukes til engangsgriller. Trond Stenberg, Trysil kommune

- , sier fagleder veg Weronica Snerten. 

Generelt bålforbud

Vi benytter anledningen til å minne om det generelle bålforbudet i Norge fra 15. april til 15. september. Brannvesenet skriver:

- I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er lov å tenne bål på tilrettelagte bål- eller grillplasser, i bålpanner og egnede steder på egen tomt hvor det er åpenbart at det ikke er fare for spredning av brann. Det skal være god tilgang og umiddelbar nærhet til slokkemidler. Merk at det i perioder kan være totalforbud mot bål og grill også på «lovlige» steder hvis det for eksempel er ekstremt tørt.

Bruk hodet

Videre skriver de:

- Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild og ikke bare bål!🔥 Med dette mener vi bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild, er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Alle er pliktige å følge aktsomhetsprinsippet.

Til toppen