Snødeponi i Høgåsen masseuttak

Høgåsen AS har fått kommunens tillatelse til å lagre snø i masseuttaket sitt mellom Innbygda og Jordet.

Snøhaug skjøvet sammen på rådhusplassen i Trysil - Klikk for stort bildeSnøhaugene i sentrum skal heretter kjøres til Høgåsen masseuttak. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune Trysil kommune har selv inngått avtale om å deponere snø der. Det koster 200 kroner per lass. 

Stort behov

I vedtaket skriver plansjef Bjørn Tore Bækken at det er stort behov for et egnet og planavklart snødeponi i Trysil, spesielt med tanke på forurenset snø fra sentrumsområdene og tilhørende trafikkerte veger og industriområder.

Høgåsen AS har fått tillatelse til å kjøre snø inn og ut av anlegget sitt hele døgnet. De skal rydde området for søppel etter hver vintersesong. Plansjefen anbefaler at snøprøver analyseres gjennom vinteren for å sjekke forurensingsgraden.

Til toppen